بررسی تأثیرات سیاست خارجی ترکیه در اقلیم کردستان عراق بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (2013-1991)

نویسندگان

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

پس از تشکیل حکومت خودگردان اقلیم کردستان عراق در سال 1991 و سقوط رژیم صدام در سال 2003 و با تصویب قانون اساسی عراق روابط ترکیه و اقلیم کردستان در یکی دو سال اول دچار تنش‌های زیادی شد که حتی طرفین همدیگر را تهدید به جنگ نمودند، اما این کشور از سال 200۹ از طریق حضور گسترده و سرمایه‎گذاری‌های عظیم اقتصادی به‎دنبال کسب منافع اقتصادی و مهار شورشیان کرد از طریق همکاری با حکومت اقلیم کردستان برآمد.
بنابراین، مقاله‎ی حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی- تبیینی، می‏کوشد تا تأثیرات سیاست خارجی ترکیه در حکومت اقلیم کردستان بر منافع جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. یافته‎های پژوهش حاکی از آن است که در دهه‎ی دوم از عمر حکومت اقلیم کردستان، نفوذ ترکیه در آن منطقه افزایش یافته و اثرات زیادی بر منافع سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران داشته است که از جمله‎ی آنها می‌توان به ناامنی مرزهای غرب کشور و عدم موفقیت ایران در زمینه‎ی ایجاد اتحاد کردها با شیعیان اشاره نمود، در خصوص اثرات اقتصادی بیان این نکته ضروری است که از ۲۰۰۹ به بعد ترکیه در زمینه‎ی فعالیت‌های اقتصادی از جمهوری اسلامی پیشی گرفته و موفق‏تر عمل نموده است.

کلیدواژه‌ها