تأثیرات فضای مسلح بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

ایجاد چالش‎های امنیتی در فضا در قالب مسلح‎سازی فضا مهم‎ترین تهدید ایجاد شده در فضاست. جمهوری اسلامی ایران مانند سایر دولت‎ها و به‎دلیل سیاست حاکم بر روابط خارجی خود به صورت فزاینده در معرض تهدیدات فضایی قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد با مفروض قرار دادن تهدید چالش‎های امنیتی در فضا و تضعیف امنیت نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه‎ی این تهدیدات، به بررسی تأثیر، گستره و ابعاد این تهدیدها بپردازد. این نوشتار تهدیدات فضایی را در دو حوزه‎ی سخت و نرم مورد تحلیل قرار می‎دهد. نگارندنگان بر این نظرند که تهدیدات فضایی موجب آسیب سخت‎افزاری و ایجاد اخلال در سامانه‎های دفاعی کشور در چهار محیط راهبردی زمین، دریا، هوا و فضا می‎گردد. در بعد نرم‎افزاری نیز تهدیدات فضایی در زیر ساخت‎های مخابراتی و سامانه‎های ارتباطی و پخش تلویزیونی، نقاط و مکان‎های راهبردی نظامی و امنیتی، کسب اطلاعات از مانورهای نظامی و آمادگی دفاعی، دریافت اطلاعات و شنود سمعی و بصری نیروهای نظامی، جنگ روانی و ... تهدیداتی را برای ایران ایجاد نموده است. این پژوهش با تبیین و تشریح این تهدیدات به راهکارهای مقابله با آنها در قالب دو نظریه‎ی دفاع فعال فضایی و بازدارندگی فضایی می‎پردازد. برای مقابله با این تهدیدات در این نوشتار روش‎هایی هم‎چون تغییر راهبرد فضایی کشور، کسب فناوری فضایی، سیاست اعلامی و اعلانی مناسب، ایجاد اتحاد و ائتلاف، بهره‎گیری از دیگر محیط‎های راهبردی و افزایش تعداد ماهواره‎ها ارائه خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها