تأثیر مؤلفه‎های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر گسترش بیداری اسلامی خاورمیانه

نویسندگان

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

قدرت نرم به‎عنوان یکی از شاخص‎های قدرت انقلاب اسلامی ایران از بُعد نظری و عملی تأثیرات قابل توجهی را بر تحولات سیاسی منطقه‎ای و بین‎المللی بر جای گذاشته است. نشانه‎های این تأثیرگذاری را می‎توان در ظهور و فعال شدن حرکت‏های اصول‎گرایی اسلامی، شکل‎گیری نهضت‎های آزادی‎بخش و روند تکوین، تداوم و گسترش تحولات بیداری اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا مورد ملاحظه قرار داد. در این ارتباط، مسأله اصلی پژوهش حاضر در این پرسش تجلی یافته است که «مؤلفه‎های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران چه تأثیراتی در انقلاب‎های اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای گذاشته است؟». در پاسخ به سؤال اصلی، فرضیه‎ی مقاله این است که «با توجه به همپوشانی نشانه‎های قدرت نرم انقلاب اسلامی در محیط منطقه‎ای با ماهیت تحولات انقلابی خاورمیانه، الهام‎بخشی انقلاب اسلامی در این حوزه اجتناب‎ناپذیر می‎باشد.» مقاله‎ی حاضر توصیفی – تحلیلی بوده و اطلاعات آن نیز با روش کتابخانه‎ای و اسنادی گردآوری خواهند شد.

کلیدواژه‌ها