اثرگذاری محور ایران، سوریه و حزب‎الله بر منافع آمریکا در خاورمیانه

نویسندگان

چکیده

می‎توان ادعا کرد که محور ایران، سوریه و حزب‎الله تنها اتحادی است که در برابر منافع و اهداف آمریکا در خاورمیانه قد علم کرده است. حال با توجه به گستردگی و اهمیتی که ایالات متحده برای منافع خود در منطقه‎ی خاورمیانه تعریف کرده است، مقاله‎ی حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که محور ایران، سوریه و حزب‎الله تا چه میزان بر منافع آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر اثر گذاشته است. دستاورد پژوهش حاکی از این است که این محور به‎عنوان تنها مخالف جدی حضور آمریکا در منطقه با در پیش گرفتن سیاست‎ها و اقداماتی هم‎چون ضدیت با رژیم صهیونیستی، مخالفت با محافظه‎کاری عربی و شکل پوسیدهی حکومت‎داری آن، مخالفت با حضور آمریکا در منطقه، اعتقاد به ابزار نفت برای فشار بر غرب، حمایت از آرمان فلسطین، پذیرش نقش فراموش‎شده‎ی مردم در تعیین سرنوشت خود، قدرت گرفتن اقلیت‎های شیعه در دموکراسی‎های جایگزین و احیای تفکرات دینرمحور و رشد حرکت‎های اسلام‎گرایانه در قالب ترویج بیداری اسلامی در سطح افکار عمومی مردم منطقه در افزایش هزینه‎ها و کاهش منافع آمریکا در منطقه تأثیر بسزایی داشته است.

کلیدواژه‌ها