شناسایی و اولویت‎بندی تهدیدات شبکه‎های اجتماعی در عرصه‎ی امنیت ملی

نویسندگان

1 رشت، جاده تهران، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت.

2 دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه با نفوذ شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر اینترنت در زندگی انسان‌ها، بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر تحت تأثیر قرار گرفته است. این شبکه‌ها علاوه بر به‎وجود آوردن فرصت‌هایی که قبلاً وجود نداشته‌اند، تهدیدات و مشکلات فراوانی را بر علیه کاربران خود نیز به‏وجود آورده‌اند؛ به‌گونه‌ای که این تهدیدات از طرفی به‎واسطه‎ی سایر کاربران این شبکه‌ها و از طرف دیگر، از جانب دولت‌ها و نهادهای وابسته به دولت‌های متخاصم بر کاربران تحمیل می‌شوند. بدین ترتیب، گستردگی کاربری از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر فضای مجازی نباید ما را از بررسی تهدیدات بالقوه‎ی این‌گونه فضاها غافل گرداند. بنابراین، مقاله‎ی حاضر به شناسایی و اولویت‌بندی این تهدیدات در عرصه‎ی امنیت ملی پرداخته است.
این مقاله با بررسی ادبیات و پیشینه‎ی تحقیق و شناسایی انواع تهدیداتی که از سوی دولت‌ها و نهادهای وابسته به دولت‌های متخاصم بر کاربران تحمیل می‌شوند، این تهدیدات و معیارهای ارزیابی آنها را از نظر خبرگان با استفاده از تکنیک AHP اولویت‌بندی کرده است. بعد از این مرحله، با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی، تهدیدات را با توجه به معیارها اولویت‌بندی نمودیم.
نتایج نشان داد که اهمیت معیارهای انتخاب تهدیدات به‎صورت پیچیدگی تهدید با رتبه‎ی اول، سرعت شیوع تهدید با رتبه‎ی دوم، مدت تهدید با رتبه‎ی سوم و وسعت و دامنه‎ی تهدید با رتبه‎ی چهارم می‌باشد. تهدیدات نیز به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از آشوب‌های خیابانی، اختلافات قومی و منطقه‌ای، ترور فرهنگی، شایعه‌پراکنی، رصد اطلاعاتی جامعه و ویروس پراکنی. در پایان پیشنهاد‌هایی برای سیاست‌گذاران حوزه‎ی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها