تهدیدشناسی از منظر رهبران انقلاب اسلامی ایران

نویسنده

مرکز راهبردی سپاه

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اعلام مواضع اصولی انقلاب، و شکل‎گیری جبهه‎ی جدید حق‎طلبان در منطقه و جهان با محوریت تفکر جهادیِ مبارزه با ظالم و عدم سلطه‎پذیری و عدم اعمال سلطه، تهدیدی جدید و جدی از سوی مستکبران عالم به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این نوع تهدید به لحاظ مبنایی به صورت جنگ هویتی میان دو طرف درگیر تعریف شده است.
در شرایط کنونی پرسش از تهدید از مؤلفه‎های اصلی مطالعات امنیتی همه‎ی کشورها از جمله انقلاب اسلامی ایران می‎باشد و با توجه به تحولات جهانی و پیچیدگی جوامع، تعاریف جدید و متفاوتی از آن ارائه گردیده است که در این مقاله با اشاره به سیر تعریف تهدید و ابعاد آن و بیان اندیشه‎های امام(ره) و مقام معظم رهبری و با استفاده از روش تحلیل داده‎ها و منابع کتابخانه‎ای و تجارب فکری و مدیریتی نگارنده به تبیین مفهوم‎شناسی جدیدی از تهدیدات انقلاب اسلامی ایران از منظر رهبران آن مورد مداقه و پژوهش قرار گرفته و با توجه به یافته‎های نظری تحقیق و با نگاهی به سیر مراحل نظری تهدیدشناسی در اسلام و غرب به یک درگیری هویتی بین جبهه‎ی حق و باطل در همه‎ی حوزه‎های فکری و مادی با محوریت انقلاب اسلامی ایران به‎عنوان محور جبهه‏ی مقاومت و آمریکا به نمایندگی از جبهه‎ی باطل در جریان است و با توجه به تغییر سیر تهدیدات از سخت به نیمه‎سخت و نرم، بر ضرورت توجه به ابعاد جدید و تازه‎ی درگیری بین دو جبهه، بر اساس مؤلفه‎های جنگ نیمه‎سخت و نرم تأکید می‎گردد.

کلیدواژه‌ها