بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا و آثار آن بر جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

مازندران آمل کوچه جمشیدی دوم پلاک 290

چکیده

پس از فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 میلادی، دولت جدید افغانستان و ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات مختلف نظامی- امنیتی، با هم همکاری کردند. اخیراً پیمان امنیتی کابل و واشنگتن که ادامه‎ی پیمان راهبردی امضا شده در سال 2012 است، توسط طرفین امضا گردید. مقاله‎ی پیش رو، تلاش دارد با بهره‎گیری از چارچوب راهبرد اتحاد و ائتلاف، پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا را به شیوه‎ی توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. سؤال مقاله این است که امضای پیمان امنیتی فوق‎الذکر، چه آثاری بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت؟ مقاله این نتیجه می‎رسد که حضور آمریکا در افغانستان موجب تهدید امنیت ملی و محدودیت در بازیگری ایران در منطقه و دستیابی به منافع ملی مورد انتظار به‎ویژه در حوزه‎های اقتصادی و تجاری در افغانستان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها