عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه

نویسندگان

چکیده

سوریه از ژانویه‎ی 2011 درگیر بحران داخلی است که با مداخلات بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی و اعلام استفاده از تسلیحات شیمیایی تشدید شد. در پی‌ آن آمریکا به‎عنوان یکی از قدرت‌های مداخله‌گر خارجی در این بحران، سوریه را تحریم و این کشور را تهدید به حمله‎ی نظامی محدود نمود، اما بعد از گذشت مدتی ایالات متحده، طرح روسیه برای پیوستن سوریه به کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و نابودی تسلیحات و مواد شیمیایی را پذیرفت و در فرآیند آن نقشی اساسی ایفا نمود. بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از این‎که «عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه چه تأثیری در درک رژیم‌های بین‎المللی به‎ویژه رژیم خلع سلاح شیمیایی داشته است؟» در جهت پاسخ‌گویی به این سؤال با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‎ای، سایت‎ها و منابع در دسترس دیگر ضمن توضیح نظریه‎ی نئورئالیسم در درک این مسأله، تبیین عملکرد آمریکا در فرآیند بحران سوریه و خلع سلاح شیمیایی آن و تحلیل اهداف و انگیزه‌های ایالات متحده از این امر پرداخته است؛ و در نهایت، به این نتیجه ختم شد که پیگیری اهداف ملی از سوی آمریکا و حمایت از رژیم صهیونیستی در بحران و خلع سلاح شیمیایی سوریه، رویکرد نئورئالیستی را از درک رژیم‌های بین‌المللی تقویت نموده است.

کلیدواژه‌ها