مؤلفه‏ های داخلی و خارجی تأمین‏ کننده‎ی امنیت سیاسی از منظر امام خمینی(ره)

نویسندگان

مازندران، رامسر، خیابان شهیدعباس مفرد، روبروی مصالح ساختمانی حلاجیان، منزل علیرضا قربی.کدپستی4691954666

چکیده

با بررسی اندیشه‎های امام خمینی(ره) می‎توان به مؤلفه‎هایی دست یافت که امنیت سیاسی کشور را ارتقا خواهد بخشید و در پرتو این مؤلفه‎ها می‎توان ثبات سیاسی و امنیت پایدار را به ارمغان آورد. این مقاله سعی دارد مؤلفه‎های امنیت سیاسی در اندیشه‎ی امام خمینی را مورد مداقه قرار دهد. سؤال اصلی مقاله این است که مؤلفه‎های داخلی و خارجی امنیت سیاسی در اندیشه‎ی امام خمینی(ره) کدامند؟ یافته‎های مقاله نشان می‎دهند؛ اولاً، حفظ نظام سیاسی، تقویت نهاد روحانیت، قانون‎گرایی، صیانت از اسلام، وفاق اجتماعی، مشارکت و حضور مردم، وفاداری متقابل مردم و مسئولان، نفی انحصارگرایی سیاسی، و حاکمیت نظم و قانون از مؤلفه‎های داخلی تحقق امنیت سیاسی هستند. ثانیاً، استقلال سیاسی، همزیستی مسالمت‎آمیز، نفی ظلم‎پذیری، تأسیس تشکل‎های بین‎المللی مستقل، حمایت از ملت‎های مظلوم و زیر نظر داشتن سازمان‎های بین‎المللی از مؤلفه‎های خارجی امنیت سیاسی در اندیشه‎ی امام خمینی(ره) محسوب می‎گردند. برای پاسخ سؤالات از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات اسنادی بهره گرفته می‎شود و مرجع اصلی بررسی اندیشه‎های امام، مجموعه‎ی بیست‎ودو جلدی صحیفه‎ی امام می‎باشد.

کلیدواژه‌ها