درآمدی بر مؤلفه‌های امنیت توحیدی در سند چشم‌انداز 1404 ه.ش

نویسنده

کارشناس ارشد

چکیده

سند چشم‌انداز 20 ‎ساله‎ی جمهوری ‌اسلامی ایران، به‎عنوان سندی که همسویی برنامه‌ریزی‌ها و تلاش دستگاه‌های مختلف را رقم زده است، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. از این‎رو، شایسته است که بخشی از مجاهدت‌های علمی برای تبیین و تولید الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت به نسبت گزاره‌های این سند صورت پذیرد. از آنجا که هر حکومت برای پیشبرد جامعه‌ نیازمند علوم حکومت‌داری است؛ یا این مهم را باید تولید نماید یا به علوم غیربومی که تناسبی با فرهنگ و ارزش‎های جامعه ندارد، روی آورد که این مسأله باعث وابستگی می‎شود. رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت تولید علم بومی و عدم به‎کارگیری علوم تولیدی دیگران در جامعه اعتقاد دارند که وجود علم بومی مایه‎ی اقتدار است و دارنده‎ی آن می‌تواند در سرنوشت و مقدرات دیگر ملت‎ها مداخله نماید.
استفاده از علومی که توسط جهان‌بینی خاصی تولید گردیده، جامعه را به سمت آن جهان‌بینی سوق می‌دهد. از این‎رو، تولید علوم انسانی اسلامی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در جامعه‎ی اسلامی است تا هم از انحراف مسیر جامعه به سمت باورهای مادی و غیرتوحیدی جلوگیری به عمل آید و هم صدور انقلاب اسلامی از طریق نرم‌افزار حکومتی محقق گردد. یکی از شقوق علمی موردنیاز جامعه، مسأله‎ی امنیت است که متأسفانه در این زمینه هنوز از نظریات ناسازگار با ارزش‌های اسلامی استفاده می‌شود. بنابراین، تبیین مفاهیم و سپس نظریات امنیتی مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی از اهم نیازهاست که باید انجام پذیرد. در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بیان بخشی از مفاهیم و نظریات امنیت توحیدی، مؤلفه‌های امنیت توحیدی سند چشم‌اندازه 20 ساله‎ی جمهوری‌ اسلامی بررسی و تبیین گردد. پس سؤال اصلی این است که کدام یک از مؤلفه‌های امنیت توحیدی در سند چشم‌انداز 20 ساله‎ی جمهوری ‌اسلامی ایران وجود دارد و هم‎چنین این مؤلفه‌ها از منظر تبیین بر اساس اصول اسلامی و قرآنی چه کیفیت، جایگاه و ارتباطی با یکدیگر دارند؟ برای پاسخ به این سؤال از روش «اجتهادی» و مطالعات کتابخانه‌ای – اسنادی استفاده می‌گردد و مرجع اصلی این مقاله سند چشم‌انداز 20 ساله‎ی جمهوری‌ اسلامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها