شناسایی ذهنیت افراد نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از روش کیو

نویسندگان

1 تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

2 ایلام چوار خ شهید دانشگر ک شهید شرفی

3 تهخران. اتوبان شهید بابایی0 شهرک ولایت

4 ایلام. خ خرمشهر. ک شهید فتاح بیگی

چکیده

این روزها در ادبیات و بیانات مقام معظم رهبری عناوینی چون "پروژه‎ی نفوذ" به وفور قابل مشاهده و پیگیری است و بارها به این پروژه‎ی خطرناک دشمن اشاره داشتند و فرمودند: مذاکره‎ی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ؛ تعریفی که آنها برای مذاکره دارند این است و آنها می‎خواهند راه را برای تحمیل باز کنند. پروژه‎ی نفوذ، حمله‎ی همه‎جانبه، سازماندهی‎شده و یک اقدام برنامه‎ریزی‎شده، سازمان‎یافته و بسیار هنرمندانه، فتنه‎آمیز و خلط کلمه‎ی حق با کلمه‎ی باطل و تبدیل نقاط قوت به ضعف است، در طراحی نفوذ، دشمن به‎صورت دوست جلوه می‎کند و حقیقت را به شکل باطل و باطل را در لباس حق نشان می‎دهد، و از نقاطی که مردم قدرت تحلیل ندارند، ضربه می‎زند. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی ذهنیت افراد نسبت به پروژه‎ی نفوذ دشمن به داخل کشور می‌باشد.
چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیری- اثبات‎گرایی است و از لحاظ جهت‎گیری در دسته‎ی پژوهش‎های کاربردی قرارمی‎گیرد. شناسایی ذهنیت این پژوهش را به پارادایم تفسیری نزدیک می‎کند و به سبب به‎کارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی، به پارادایم اثبات‎گرایی نزدیک می‎شود که از راهبرد همبستگی استفاده می‎کند. بدین ترتیب، شیوه‎ی انجام این پژوهش از نوع ترکیبی است. در مراحل گردآوری نظرات از روش کیفی استفاده می‎کند و در مرحله‎ی کشف ذهنیت‎ها از رویکرد کمی بهره می‎برد. جامعه‎ی آماری شامل فرماندهان ارشد یکی از مراکز نظامی به تعداد 10 نفر از فرماندهان با تجربه و آشنا با موضوع تحقیق می‎باشند. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که این افراد نسبت به موضوع نفوذ دشمن دارای سه الگوی ذهنی می‎باشند که عبارتند از نفوذ فرهنگی، نفوذ اقتصادی و نفوذ سیاسی- امنیتی.

کلیدواژه‌ها