نقش جزب‎الله لبنان در امنیت منطقه‎ی غرب‎آسیا (خاورمیانه) با تأکید بر حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

بزرگراه بسیج - سه راه تختی - بلوار هجرت - میدان شهید مطهری - میدان شهید باکری - خیابان شهید صفوی ستاد نزسا

چکیده

روند تحولات سیاسی، امنیتی منطقه‎ی غرب‎آسیا (خاورمیانه) حاکی از افزایش نقش و نفوذ بازیگران غیردولتی است. بازیگران غیردولتی، جریان‎ها، سازمان‏ها و احزاب فراملی هستند که بر اساس ایدئولوژی (مذهبی یا سیاسی) خاصی به‎وجود آمده‎اند و دارای ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و به احتمال زیاد نظامی و امنیتی هستند. برخی از این بازیگران توانسته‎اند در قامت نیروهای شبه‎ملی یا شبه‎دولتی عرض اندام کنند، به‎صورتی که سایر بازیگران دولتی و قدرت‎های منطقه و بین‎المللی، در تنظیم روابط سیاسی و اتخاذ راهبردها و تاکتیک‎های خود، ناچار از پذیرش نقش و نفوذ این قبیل بازیگران هستند. جنبش حزب‎الله لبنان نیز بازیگری غیردولتی است که از ابتدای تأسیس خود تاکنون، توانسته است روند رو به رشد خود را به خوبی طی کند و به یکی از تأثیرگذارترین بازیگران غیردولتی در منطقه تبدیل شود.
بنابراین، این مقاله با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی، روند تأثیر و نقش جمهوری اسلامی ایران بر امنیت منطقه و توسعه‎یافتگی حزب‎الله لبنان را از بدو تأسیس تا پایان سال 2014 مورد بررسی قرار داده است. یافته‎های این پژوهش مؤید این واقعیت است که حزب‎الله با هدایت و جهت‎گیری از سیاست‏های جمهوری اسلامی ایران در منطقه از یک بازیگر محلی با ضریب نفوذ کم به یک قدرت تأثیرگذار ملی و منطقه‎ای با ضریب نفوذ و تأثیر بالا تبدیل شده است. هم‎چنین با توجه به این‎که حزب‎الله بخشی از محور مقاومت ضدصهیونیستی است، می‎توان آن را به‎عنوان «بخشی از یک قدرت بین‎المللی» در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها