ملاحظاتِ آمریکاییِ ترکیه در روابط با ایران

نویسندگان

اصفهان

چکیده

آمریکا با ترکیه اتحادی دیرینه دارد؛ به‌گونه‌ای که این مسأله، در قالب همگرایی هر چه بیش‎تر دو کشور و در ارتباط با ایران، در مسائلی چون استقرار سپردفاع موشکی در خاک ترکیه، تحولات دریای خزر، قفقاز جنوبی، موضوع هسته‌ای ایران، تحولات سوریه و بحران عراق خود را نمایان ساخته است. در این میان، آمریکا با شراکت راهبردیِ خود با ترکیه، به‌دنبال اهداف بلندمدتی است و هم‎پیمانی با ترکیه را در ادامه‎ی این روند ارزیابی می‎کند. ترکیه نیز با وجود برخی اختلافات با آمریکا در تحولات منطقه‌ای، از زمان پیوستن به ناتو یکی از شرکای کلیدی آمریکا بوده و در مقاطع مختلف به ایفای نقشی مشابه در ارتباط با تازه‌ترین شکل رقابت راهبردی آمریکا و ایران ادامه داده است. برآیند این موضوع نیز در ابعاد مختلفی قابل شناسایی و در مناطق فوری امنیتیِ ایران نیز اثرگذار واقع شده و در پیِ آن شرایطی را رقم زده است که در مقابل و تضاد با منافع حیاتی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قرار می‎گیرد. برآیند این واقعیت نیز آشکارا اختلاف‎نظر بی‌سابقه‎ی آنکارا- تهران ظرف چند دهه‎ی اخیر را به همراه آورده است.
بنابراین، مقاله‎ی حاضر بر آن است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی و با تمرکز بر نقش و عملکردِ منطقه‌ای ترکیه با حمایت آمریکا در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، به واکاوی ماهیت این روابط نیز پرداخته، و ابعاد و تأثیر منطقه‌ای آن بر جمهوری اسلامی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها