رفتارشناسی ترکیه در قبال تحولات سوریه در پرتو دکترین عمق راهبردی

نویسندگان

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

ترکیه کشوری با اهمیت ژئوژلیتیک و ژئواستراتژیک است که تا پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه توجه چندانی به غرب‎آسیا (خاورمیانه) نداشت، اما با به قدرت رسیدن این حزب و در راستای دکترین عمق راهبردی و سیاست تنش صفر با همسایگان نقش فعالی را در منطقه ایفا نمود. علی‎رغم تلاش برای به صفر رساندن مشکلات با همسایگان، پس از شروع بحران در سوریه، ترکیه موضعی پیچیده از میانجی‎گری تا حمایت از مخالفان و تلاش برای سقوط بشار اسد را اتخاذ نمود.
این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی در پی رفتارشناسی ترکیه در قبال بحران سوریه در پرتو دکترین عمق راهبردی است. یافته‎های این پژوهش سه نوع رفتار میانجی‎گری، تلاش برای ایجاد کمربند اخوانی و قرار گرفتن در پازل غرب برای مهار ایران و محور مقاومت را در رفتار ترکیه برای افزایش عمق راهبردی خود تبیین می‎کند.

کلیدواژه‌ها