ارائه الگوی امنیت زیست محیطی ازمنظر حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

نویسندگان

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

در چند دهه‎ی اخیر، به موازات پیشرفت علوم و فناوری‎های مدرن و نقش آن در شتاب بخشیدن به توسعه‎ی صنعتی و اقتصادی، با نگرش یک‎جانبه به نفع بهره‎برداری هرچه بیش‎تر از منابع طبیعی و ترجیح منافع اقتصادی بیش‎تر در کوتاه‎مدت، نشانه‎ها و پیامد‎های ناپایداری محیط‎زیست، بیش از هر زمان دیگری از تاریخ حضور بشر در کره‎ی زمین، در همه‎ی مقیاس‎های جهانی، منطقه‎ای و محلی، بروز و ظهور یافته است. بحران‎های پیچیده‎ی محیط‎زیستی و بروز انواع بلایای طبیعی و از جمله تغییرات شدید در اقلیم و آب‎و‎هوای جهانی، تخریب و نابودی جنگل‎ها و انقراض گونه‎های زیستی، کاهش شدید منابع تجدیدناپذیر به‎واسطه‎ی بهره‎برداری بی‎رویه و محدودیت توان جذب زمین در مقابل انبوهی از پسماندها و ضایعاتی که همه روزه در اثر مصرف ناپایدار منابع و کالاها به‎وجود می‎آیند، همه و همه تنها بخشی از نشانه‎ها و هشدارها در مقابل هجمه‎ی نامعقول و دخالت‎های نابجای انسان قرن بیست‎و‎یکم در نظام خودگردان طبیعت است.
بدین ترتیب، این مقاله ضمن بررسی بیانات مقام معظم رهبری به‎صورت تحلیل‎محتوا، مهم‎ترین ابعاد، مؤلفه‎ها و شاخص‎ها، یک چارچوبی که بتواند امنیت محیط‎زیست را تدوین نماید، استخراج کرده و در انتها ضمن تهیه‎ی جدول ویژگی‎های امنیت محیطرزیست، الگوی آن را نیز ترسیم نموده است.

کلیدواژه‌ها