شاخص‎های قدرت نرم دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

بیجار- خیابان توحید جنوبی- میدان جانبازان- جنب پوشاک فروشی مولفیکس- منزل مسعود پیرمحمدی

چکیده

بهره‎مندی از طیف متنوعی از گزینه‌های سخت و نرم در سیاست دفاعی کشورها، بسترساز آزادی عمل بیش‎تر خواهد بود که می‎توان از دیپلماسی دفاعی به‌عنوان سازوکاری برای بهره‎گیری از قدرت نرم استفاده کرد. در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، به‌رغم تلاش‎ها و اقدام‎های وسیعی که در سال‌های اخیر به‌منظور بهره‎گیری از قدرت نرم در حوزه‎ی دفاعی انجام گرفته، ولی با فقدان چارچوب منسجم دیپلماسی دفاعی مشهود باید با شناخت شاخص‎های قدرت نرم دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تأملی شناختی در ابعاد و مؤلفه‌های قدرت نرم دیپلماسی دفاعی کشور صورت گیرد.
بنابراین، مقاله‎ی حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل محتوا با بررسی این روند، نشانه‌های قدرت نرم دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران را در پرتو شاخص‎هایی مانند برخورداری از اقتدار معنوی، استقلال و عدم تعهد به قطب‏های قدرت جهانی، الهام‌بخشی، میراث فرهنگی، مردمی‎سازی دفاع در قالب دکترین دفاع همه‎جانبه، هویت اسلامی- ایرانی و یکپارچگی ملی، سوابق افتخارآمیز دوران دفاع مقدس و بازدارندگی نرم را بررسی مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها