تأثیر علایق ژئوپلیتیک بازیگران حوزه‎ی‌ دریا‌ی عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر خیابان تعاون 4 خیابان دنای غربی خیابان البرز مجتمع غدیر

چکیده

فضای ژئوپلیتیک هر کشور یا منطقه‌ای تحت تأثیر عوامل مختلف با کارکردهای متفاوت می‎تواند در طیفی از شرایط کاملاً مساعد تا شرایط نامساعد قرار داشته باشد و بازیگران نظام بین‌الملل تحت تأثیر اهداف خاص خود می‎کوشند تا محیط ژئوپلیتیک آن کشور یا منطقه را تعریف و تبیین نمایند. حوزه‌ی دریای عمان و کشورهای پیرامونی آن مشتمل بر ایران، پاکستان، عمان و امارات متحده عربی که به‎عنوان بخشی از حوزه‌ی ژئواستراتژیک اقیانوس هند محسوب می‌شود، یک محیط نسبتاً ناشناخته و مغفول در ابعاد مختلف از جمله عوامل و علایق ژئوپلیتیکی مرتبط با مسائل دفاعی است.
بنابراین، در پژوهش حاضر تلاش شده تا با بهره‌گیری از روش‌ توصیفی- تحلیلی و به‎صورت کاربردی پس از انجام مطالعات نظری و محیط‎شناسی حوزه‎ی دریای عمان، علایق ژئوپلیتیکی کشورهای ساحلی و قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای که بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه مؤثر می‎باشند، شناسایی و تبیین می‎گردد.

کلیدواژه‌ها