تأثیر سیاست خارجی انگلستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 تهران دانشگاه امام حسین (ع)

2 قیطریه خ سعید کوچه زنبق پلاک 7 واحد 4

چکیده

حضور انگلستان به‎عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای در غرب آسیا از دیر باز تأثیرات زیادی بر کشورهای این منطقه از جمله ایران داشته است. این تأثیرات هم‎چنان به انحای مختلف ادامه دارد. انگلستان در منطقه‎ی غرب آسیا به‎دنبال اهداف راهبردی خود می‎باشد که غالباً با منافع این کشورها در تضاد است. اهداف این کشور از حضور در منطقه، تأمین منافع استعماری خود است که البته شکل آن با گذشته متفاوت است، ولی ماهیت آن فرقی ندارد.
بنابراین، هدف این مقاله شناخت ماهیت تأثیرات سیاست خارجی انگلستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در سه حوزه‎ی امنیت سیاسی، اقتصادی و نظامی می‎باشد که با بهره‎گیری از روش تحلیلی- توصیفی در پاسخ به سؤال «سیاست خارجی انگلستان چه تأثیراتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟»، به بررسی این موضوع ‎پرداخته می‎شود و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق فیش‎برداری به جمع‎آوری و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مختلف اقدام شده است.

کلیدواژه‌ها