جایگاه سوریه در سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (2015-2011)

نویسندگان

1 تهران.خیابان یادگار .یافت اباد.کوچه در جزینی کوچه شهید برزگر

2 تهران، تجریش، خیابان شهید با هنر، بن بست آدینه پلاک 5

چکیده

پس از انقلاب اسلامی ایران، دولت‎های ایران و سوریه علی‎رغم اینکه دارای نگرش‎های فکری و ایدئولوژی‎های متفاوتی بودند، به‎واسطه‎ی اتخاذ مواضع مشترک پیرامون برخی مسائل منطقه‎ای و بین‎المللی سطح روابط خود را در عرصه‎های سیاسی و بین‎المللی روز به روز گسترش دادند. آمریکا و متحدان غربی و منطقه‎ای آن، محور ایران، سوریه و مقاومت اسلامی را بزرگ‎ترین تهدید در منطقه به حساب می‎آورند.
بر این اساس، این پژوهش تلاش دارد تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و از منظر رئالیسم تدافعی به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «با توجه به تحولات اخیر سوریه، ایران در سیاست خارجی خود در رابطه با این کشور، چه رویکردی را در پیش گرفته است؟» که فرضیه‎ی این پژوهش عبارت است از «با شکل‎گیری ترتیبات سیاسی ـ امنیتی جدید در منطقه‎ی غرب آسیا پس از حادثه‎ی یازده سپتامبر به‎ویژه حمله‎ی آمریکا به عراق، بحران سوریه و افزایش فشار به این کشور از جانب آمریکا و متحدان غربی و عربی‎اش برای دور شدن از ایران، جایگاه سوریه در سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت زیادی برخوردار شده است.

کلیدواژه‌ها