بررسی آسیب‌های امنیتی مناطق کردنشین شمال‎غرب کشور در مقابل تهدیدات آمریکا

نویسنده

ططزلبلیبل

چکیده

آسیب‎شناسی به معنای شناخت و بررسی علل پیدایش نابسامانی‌ها و انحرافات، شناخت اشکالات و ایراداتی که بر باورها، آگاهی و دانش و رفتار و کارکرد صورت می‌گیرد، می‎باشد. از این‎رو، با شناخت آسیب‌ها و تشخیص مشکلات می‌توان از بروز بحران‌های داخلی و خارجی پیشگیری نمود. در صورتی که آسیب‌ها از نظر کمی و کیفی افزایش یابد، ممکن است به تهدید امنیتی تبدیل شود.
در این مقاله سعی شده است آسیب‌های امنیتی مناطق کردنشین شناسایی و راهبردهای مقابله تنظیم گردد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی (پیمایشی) می‎باشد.

کلیدواژه‌ها