تحلیل قابلیت‎ها و محدودیت‎‌های ژئومورفولوژیکی استان هرمزگان در راهبرد دفاعی (مطالعه موردی: پس‎کرانه بندرعباس تا کوهستک)

نویسندگان

تبریز ،شهرک ولی امر ،خ میخک ،پلاک ۶۷ط۳

چکیده

تحلیل قابلیت‎ها و محدودیت‎های دفاعی لندفرم‎های ژئومورفیک، با وجود انواع عوارض و لندفرم‎های ژئومورفیک در منطقه حساس و راهبردی شمال تنگه هرمز، از نظر بررسی‎های نظامی همیشه حائز اهمیت بوده است و می‎تواند امکان ویژه‎ای را برای مدافعان خودی ایجاد کنند و تکیه بر توان‎های محیطی به‎ویژه قابلیت‎ها و محدودیت‎های ژئومورفیک منطقه در تهیه طرح‎های دفاعی امری ضروری است. بی‎تردید برخی از لندفرم‎ها نیز به لحاظ توانایی‎های ویژه دشمن و موقعیت جغرافیایی آنها می‎تواند نقش محدودیت دفاعی را برای مدافعان بازی کند که شناخت مزیت‎ها و محدودیت هر کدام از عوارض قبل از ورود به یک کارزار نظامی هدف این پژوهش بوده است. در این مقاله با بهره جستن از مدل AHP- فازی و با در نظرگرفتن شاخص‎های ویژه لندفرم‎ها در مسائل دفاعی شامل دوری و نزدیکی به کانون درگیری‎ها (جاده)، شیب، موقعیت دید و تیر، ویژگی زمین‎شناختی و... نقشه‎هایی تولید شد که پهنه‎های پرارزش برای طرح‎ریزی‎های دفاعی و هم‎چنین پهنه‎های قابل اغماض تعیین گردید؛ بنابراین، یافته‎های تحقیق می‎تواند به‎عنوان راهنمای بهره‎گیری از ویژگی‎های ژئومورفیک منطقه برای یگان‎ها و سازمان‎های نظامی ذی‎صلاح در حوزه تصمیم و اجرا تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها