تهدیدات جدید امنیتی رژیم صهیونیستی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل

چکیده

در پی تحولات شگرف در عرصه نظام بین‌الملل، مفهوم «امنیت» به سمت رویکردی چندجانبه سوق یافته است. از جمله بازیگرانی که از این تحول تأثیر پذیرفته‌اند رژیم صهیونیستی حاکم بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین) است که دیگر نمی‌تواند تهدیدات امنیت خود را در قالب سنتی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و بر اساس آن اعمال سیاست در جهت رفع تهدید نماید. از سوی دیگر هر گونه اقدام و اعمال سیاست در عرصه پیچیدگی‌های روز افزون روابط بین‌الملل، بر سایر بازیگران نیز اثر گذار خواهد بود. این مقاله در صدد پاسخگویی به این سؤال است که: «تهدیدات جدید امنیت رژیم صهیونیستی چیست؟» «این تهدیدات بر امنیت منطقه چه تأثیری دارد و کشورهای منطقه در مقابل این وضعیت جدید چه رویکردی را باید در پیش گیرند؟» چنین فرض می‌شود که تهدیدات چندگانه جدیدی امنیت رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند و در واکنش به این تهدیدات جدید، رژیم صهیونیستی تدابیری را اتخاذ کرده است که بیش از گذشته امنیت منطقه را مورد تهدید قرار می‌دهد. بنابراین کشورهای منطقه باید در مقابله با این حالت جدید به اتخاذ راهبردی چند لایه و ایفای نقش فعال مبادرت ورزند.

کلیدواژه‌ها


 1. عبدالخانی، علی (1392)، نظریه‌های امنیت، چ دوم، تهران: ابرار معاصر.
 2. رجبی قره قشلاقی، جعفر (1388)، تأثیر شکاف‌های اجتماعی بر امنیت ملی اسرائیل، مطالعات منطقه‌ای، تابستان و پاییز 88، ش 33 و 34.
 3. امین، پرتو؛ کریمی، مصطفی (1391)، تأثیر انقلاب و نا آرامی در کشورهای عربی بر امنیت اسرائیل: از نظر گاه درونی، بهار 91.
 4. اینبار، افرایم؛ سالاری، محمد (1391)، خیزش‌های 2011 عرب و امنیت ملی اسرائیل، مطالعات منطقه‌ای، زمستان 91، ش 47.
 5. موسوی، احمد (1391)، امنیت انرژی اسرائیل و ژئوپلیتیک منطقه، مطالعات منطقه‌ای، بهار 91، ش 44.
 6. معموری، علی؛ کاظمی، سیدآصف (1390)، نقش اسرائیل در بحران آب خاورمیانه، فصلنامه علمی و تخصصی سخن تاریخ، س 5، ش 12، بهار 90.
 7. رضوی، سلمان (1390)، قیام‌های عربی و پالش‌های فرا روی رژیم صهیونیستی، فصلنامه مطالعات فلسطین، ش 5، بهار 90.
 8. علیخانی، علی اکبر (1380)، فلسطین، اسرائیل و انتفاضه، نزاع بر سر هویت، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، ج7.
 9. یزی، خدارحم؛ خسروی، سمیه؛ جوادی، معصومه؛ حسین نژاد، مجتبی (1389)، بحران آب در خاورمیانه و چالش‌ها و راهکارها، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام.
 10. رادبوی، محمدرضا (1380)، جهانی شدن و امنیت ملی، دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، ج 15، ش 148.
 11. Buzan, B.; Lweaver, O., & Wilde, J. (1998). Security; A New Framework Foranalysis. London: Lynne Rienner.
 12. Stone, Mariann (2009)” security according to Bozan : A comprehensive security analysis ”, http://www.geest.msh-paris.fr/IMG/pdf/Security_for_Buzan.mp3.
 13. Gilad , Amos(2013) “ Israeli security policy in an uncertain middle east, 2013, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/2013-schiff-memorial-lecture
 14. Nye, Joseph,”smart power ”(2007) http://www.huffingtonpost.com/joseph-nye/obamas-foreign-policies-m_b_147108.html.
 15. دهقان، پویا، «ژئوپلتیک اسرائیل و آسیب پذیری دائمی»، برگرفته از:
 16. http://upload.tehran98.com
 17. حسینی، سید محمد، «اقتصاد اسرائیل در آستانه فروپاشی»،1393، بر گرفته از:
 18. http://www.avapress.com/vdcc.oqpa2bq4ola82.html
 19. شاهین، ابراهیم، «اسرائیل و بحران مشروعیت»،1388، برگرفته از:
 20. http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/6746/80575/
 21. عیوضی، محمد رحیم، «گسترش سلطه اقتصادی بر کشورهای عربی خاورمیانه»، 1394، برگرفته از:
 22. http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=673
 23. http://www.bashgah.net/fa/content/show/17864
 24. http://www.jamnews.ir/detail/News/408992
 25. http://www.jamnews.ir/detail/News/456555
 26. http://www.yjc.ir/fa/news/4782807
 27. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911007000447
 28. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910115000427
 29. http://www.jahannews.com/vdcfcxdytw6dvca.igiw.html
 30. http://arrased.net/index.php?siteid=1&langid=6&itemID=8336