سناریوهای فرجام جنگ یمن و پیامدهای آن بر حضور و نفوذ عربستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایرانی

2 دانشگاه عالی دفاع

چکیده

چکیده
با طولانی شدن جنگ یمن و حمله ائتلاف به این کشور به رهبری عربستان به نظر می‌رسد آینده یمن و طرف‌های درگیر در این بحران نیز پیچیده‌تر خواهد شد بنابراین سؤالات مختلفی در خصوص آینده جنگ در این کشور مطرح می‌شود. با این توضیح؛ به نظر می‌رسد سؤال اصلی می‌تواند اینگونه باشد که فرجام جنگ عربستان و یمن چگونه خواهد بود؟ علاوه بر این، حضور و نفوذ عربستان در یمن که عمدتاً ناظر بر پایان جنگ خواهد بود به چه طریقی است؟ در پاسخ ابتدا به حضور نظامی عربستان در یمن، نفوذ سیاسی در این کشور و نفوذ فرهنگی و اقتصادی عربستان در یمن اشاره می‌کند. سپس کنشگران شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، احزاب داخلی یمن، جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحده آمریکا، سازمان ملل متحد (جهت‌گیری قطعنامه) و کویت را به همراه کنش‌های آنها بررسی می‌کند. در ادامه نااطمینانی‌های کلیدی و مسیرهای پیش رو که شامل تحمیل مذاکره به ائتلاف (با محوریت تصمیم عربستان)، زورآزمایی سرنوشت‌ساز (با محوریت کنش آمریکا)، واگرایی در ائتلاف (با محوریت امارات) و تقلا در تنگنا (بر اساس وضعیت انصارالله) است بررسی می‌شود. بر این اساس رویکرد آینده پژوهی در قالب تعیین کنشگران کلیدی، پیشران-ها، نااطمینانی‌های کلیدی و استخراج و تبیین سناریوها به دنبال تحلیل و ارزیابی این مسئله است و در انتها نیز شگفتی سازها و نتیجه‌گیری و توصیه ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenarios of the End of Yemen's War and its Consequences on Saudi Arabia's Influence and Presence

چکیده [English]

Yemen’s future and that of the parties to Yemen’s war involved will become more complicated, as this war has been prolonged and the Saudi Arabia-led alliance has invaded Yemen. Therefore, there is a variety of questions concerning the future of war in this country. Considering the explanation above, the main question appears to be, ‘how will the end of the war between Yemen and Arabia be?’ Additionally, what are the means by which Saudi Arabia’s influence and presence in Yemen are realized? To answer this question, we firstly refer to Arabia’s military presence, political influence, and economic and cultural influence in Yemen; then, actors involved including Saudi Arabia, the United Arab Emirates, parties inside Yemen, the Islamic Republic of Iran, the United States of America, the United Nations, and Kuwait are addressed. This is followed by an examination of key uncertainties and the forthcoming measures to be taken that involve imposing negotiation on the alliance (with the centrality of Arabia), provoking a decisive showdown (with the centrality of U.S. action), a divergence in the alliance (with the centrality of the United Arab Emirates), and struggling when in dilemma (based on Ansarullah's conditions). By the same token, this is what futures studies approach seeks to analyze by way of determining key actors, drivers, key uncertainties, extracting and explaining scenarios, and finally Wild Cards, a conclusion, and recommendations are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Yemen’s war
  • Scenario Planning
  • Operation Decisive Storm
آل سید غفور، سید محسن؛ کاظمی، احسان و موسوی، سید محمد (1394)، تبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان در یمن، فصلنامۀ سیاست خارجی، دورۀ 29، شمارۀ 2.
پدرام، عبدالرحیم؛ احمدیان، مهدی (1394)، آموزه­ها و آزموده­های آینده‌پژوهی، چاپ نخست: تهران: مؤسسۀ افق آینده‌پژوهی راهبردی.
Alistair, Harris(2010), “Exploiting Grievances: Al-Qaeda in the Arabian Peninsula,» Carnegie PAPERS, Middle East Program, May 2010, No. 111.
Bishop, Peter C (2017), Baseline Analysis: The Epistemology of Scenario Support, Worls Futurees Review, Vol.9(2).
Cordesman, Anthony. (2015). “American, Saudi Arabia and the
Strategic Importance of Yemen”, Washington DC: Center for Strategic
and International Studies.
Geneva Academy(2017), the Armed Conflict in Yemen: A Complicated Mosaic, The War Report.
Hill, Ginny and Gerd Nonneman(2018), Protests and regional diplomacy, Middle East and North Africa Programme, Chathamhouse.
Lively, Genevieve(2017), Anticipation and Narratology, Handbook of Anticipation, Springer International Publishing.
Meijer, Roel(2007), “Yūsuf al-'Uyairī and the Making of a Revolutionary Salafi Praxis”. Die Welt des Islams (Brill Academic Publishers), no. 3 Retrieved 2014-07-28
Phillips, Sarah (2010), “What Comes Next in Yemen? Al-Qaeda, the Tribes, and State-Building, “Carnegie PAPERS, Middle East Program, No. 107.
Sardar, Ziauddin, Sweeney, John A (2016), The Three Tomorrows of Postnormal Times, Futures(75).
Sharp, Jeremy M(2018), Yemen: Civil War and Regional Intervention, Congressional Research Service.
Sharqieh, Ibrahim. (2013), “A Lasting Peace? Yemens gong Journey to
National Reconciliation”, Available at: www.brookings.edu/research/papers/
2013/02/11-yemen-nati.
Serberov, Sergey(2017), Yemen Crisis: Causes, Threats and Resolution Scenarios, Russian International Affairs Council.
Shayea, A. E. H (2010), “Reviving the Dead: The Yemeni Government and Al-Qaeda's Resurgence,» Arab Insight, Vol. 2, No. 7.
Trends in World Military Expenditure 2017(May 2018), Fact Sheet, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): the independent resource on global security.
Singh Roy, Meena g Mahtab Alam Rizvi g Zaki Zaidi (2015), “Crisis in Yemen: Imperatives for Region and Beyond”, institute for defense studies analyses.
Yamani, Mai(2010), Rescuing Yemen, Project Syndicate, Accessed in Jan.31, 2010, http://www.project-syndicate.org/commentary/yamani23/English.
SIPRI Fact Sheet (May 2018) Trends in world military expenditure, 2017, https://reliefweb.int/report/world/sipri-fact-sheet-may-2018-trends-world-military-expenditure-2017.
http://www.arabnews.com/node/1325806/saudi-arabia.
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/yem/#Imports.