سناریوهای فرجام جنگ یمن و پیامدهای آن بر حضور و نفوذ عربستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایرانی

2 دانشگاه عالی دفاع

چکیده

چکیده
با طولانی شدن جنگ یمن و حمله ائتلاف به این کشور به رهبری عربستان به نظر می‌رسد آینده یمن و طرف‌های درگیر در این بحران نیز پیچیده‌تر خواهد شد بنابراین سؤالات مختلفی در خصوص آینده جنگ در این کشور مطرح می‌شود. با این توضیح؛ به نظر می‌رسد سؤال اصلی می‌تواند اینگونه باشد که فرجام جنگ عربستان و یمن چگونه خواهد بود؟ علاوه بر این، حضور و نفوذ عربستان در یمن که عمدتاً ناظر بر پایان جنگ خواهد بود به چه طریقی است؟ در پاسخ ابتدا به حضور نظامی عربستان در یمن، نفوذ سیاسی در این کشور و نفوذ فرهنگی و اقتصادی عربستان در یمن اشاره می‌کند. سپس کنشگران شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، احزاب داخلی یمن، جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحده آمریکا، سازمان ملل متحد (جهت‌گیری قطعنامه) و کویت را به همراه کنش‌های آنها بررسی می‌کند. در ادامه نااطمینانی‌های کلیدی و مسیرهای پیش رو که شامل تحمیل مذاکره به ائتلاف (با محوریت تصمیم عربستان)، زورآزمایی سرنوشت‌ساز (با محوریت کنش آمریکا)، واگرایی در ائتلاف (با محوریت امارات) و تقلا در تنگنا (بر اساس وضعیت انصارالله) است بررسی می‌شود. بر این اساس رویکرد آینده پژوهی در قالب تعیین کنشگران کلیدی، پیشران-ها، نااطمینانی‌های کلیدی و استخراج و تبیین سناریوها به دنبال تحلیل و ارزیابی این مسئله است و در انتها نیز شگفتی سازها و نتیجه‌گیری و توصیه ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


آل سید غفور، سید محسن؛ کاظمی، احسان و موسوی، سید محمد (1394)، تبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان در یمن، فصلنامۀ سیاست خارجی، دورۀ 29، شمارۀ 2.
پدرام، عبدالرحیم؛ احمدیان، مهدی (1394)، آموزه­ها و آزموده­های آینده‌پژوهی، چاپ نخست: تهران: مؤسسۀ افق آینده‌پژوهی راهبردی.
Alistair, Harris(2010), “Exploiting Grievances: Al-Qaeda in the Arabian Peninsula,» Carnegie PAPERS, Middle East Program, May 2010, No. 111.
Bishop, Peter C (2017), Baseline Analysis: The Epistemology of Scenario Support, Worls Futurees Review, Vol.9(2).
Cordesman, Anthony. (2015). “American, Saudi Arabia and the
Strategic Importance of Yemen”, Washington DC: Center for Strategic
and International Studies.
Geneva Academy(2017), the Armed Conflict in Yemen: A Complicated Mosaic, The War Report.
Hill, Ginny and Gerd Nonneman(2018), Protests and regional diplomacy, Middle East and North Africa Programme, Chathamhouse.
Lively, Genevieve(2017), Anticipation and Narratology, Handbook of Anticipation, Springer International Publishing.
Meijer, Roel(2007), “Yūsuf al-'Uyairī and the Making of a Revolutionary Salafi Praxis”. Die Welt des Islams (Brill Academic Publishers), no. 3 Retrieved 2014-07-28
Phillips, Sarah (2010), “What Comes Next in Yemen? Al-Qaeda, the Tribes, and State-Building, “Carnegie PAPERS, Middle East Program, No. 107.
Sardar, Ziauddin, Sweeney, John A (2016), The Three Tomorrows of Postnormal Times, Futures(75).
Sharp, Jeremy M(2018), Yemen: Civil War and Regional Intervention, Congressional Research Service.
Sharqieh, Ibrahim. (2013), “A Lasting Peace? Yemens gong Journey to
National Reconciliation”, Available at: www.brookings.edu/research/papers/
2013/02/11-yemen-nati.
Serberov, Sergey(2017), Yemen Crisis: Causes, Threats and Resolution Scenarios, Russian International Affairs Council.
Shayea, A. E. H (2010), “Reviving the Dead: The Yemeni Government and Al-Qaeda's Resurgence,» Arab Insight, Vol. 2, No. 7.
Trends in World Military Expenditure 2017(May 2018), Fact Sheet, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): the independent resource on global security.
Singh Roy, Meena g Mahtab Alam Rizvi g Zaki Zaidi (2015), “Crisis in Yemen: Imperatives for Region and Beyond”, institute for defense studies analyses.
Yamani, Mai(2010), Rescuing Yemen, Project Syndicate, Accessed in Jan.31, 2010, http://www.project-syndicate.org/commentary/yamani23/English.
SIPRI Fact Sheet (May 2018) Trends in world military expenditure, 2017, https://reliefweb.int/report/world/sipri-fact-sheet-may-2018-trends-world-military-expenditure-2017.
http://www.arabnews.com/node/1325806/saudi-arabia.
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/yem/#Imports.