تأثیر عوامل قدرت نرم انقلاب اسلامی بر پیشگیری از تهاجم نظامی نظام سلطه به جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

با توجه به تهدیدهای مکرر نظامی نظام استکباری نسبت به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران این مقاله بهمنظور بررسی نقش عوامل قدرت نرم انقلاب اسلامی در پیشگیری از تهاجم نظامی نظام سلطه به جمهوری اسلامی ایران انجام ‌شده است. هدف این تحقیق، تبیین نقش عوامل قدرت نرم انقلاب اسلامی در پیشگیری از تهاجم نظامی نظام سلطه به جمهوری اسلامی ایران بوده که برای پاسخ به پرسش اصلی تحقیق و تبیین نقش عوامل قدرت نرم انقلاب اسلامی در عدم تهاجم نظامی نظام سلطه به جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات مورد نیاز با روش کتابخانه‌ای و با کار میدانی، و از طریق پرسشنامه از جامعة نمونة آماری که بیست و هشت نفر بودند با روش تمام شماری گردآوری گردید و با جمعبندی و تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه، نتیجهگیری ارائه شد. نتایج گویای این بود که به‌طورکلی عوامل قدرت نرم انقلاب اسلامی در پیشگیری از تهاجم نظامی نظام سلطه به جمهوری اسلامی ایران تأثیر قابل‌توجهی داشته است؛ و بررسیهای انجام‌شده نشان میدهد که در محیط ملی عوامل ایمان و معنویت، توکل به خدا وایمان به نصرت الهی و ایجاد امید و اطمینان به پیروزی و عدم رخنۀ یأس، روحیۀ شهادت‌طلبی و ایثار و ازخودگذشتگی و اعتقاد به اصل ولایت‌فقیه در جامعه در محیط فراملی، عوامل عمق راهبردی در مناطق حساس و مهم جهان، نفوذ تفکر اسلام انقلابی در جهان (صدور انقلاب اسلامی بیداری مردم کشورهای اسلامی)، حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش و مظلومان عالم بالاترین رتبه به عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در جلوگیری از تهاجم نظامی نظام سلطه بوده است.

کلیدواژه‌ها


. قران کریم. . ابوالفتحی، محمد، پیرمحمدی سعید (1393)، تأثیر مؤلفه‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی بر گسترش بیداری اسلامی در خاورمیانه، فصلنامۀ سیاست دفاعی شمارۀ 86. . افتخاری، اصغر، جانی پور محمد (1392)، منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران مطالعۀ موردی وصیت‌نامه شهدای دانشگاه امام صادق (ع)، فصلنامۀ پژوهشنامۀ انقلاب اسلامی شمارۀ 9. . افتخاری، اصغر، شعبانی، ناصر (1389)، قدرت نرم نبرد نامتقارن تحلیل جنگ 33 روزه حزب‌الله و جنگ 22 روزۀ غزه. تهران: انتشارات امام صادق( ع). . امام خمینی (1377)، صحیفۀ نور امام، جلدهای 22 ـ 1، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی. . بیکی، مهدی (1389)، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی لبنان)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). . پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان ۱۳۹۲/۰۷/۱۷). . پوراحمدی، حسین ، جعفری پناه مهدی (1391)، قدرت نرم از دیدگاه اسلام و کاربرد مؤلفه‌های آن در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامۀ مطالعات قدرت نرم سال دوم شمارۀ ششم، تابستان 1391. . ترقی، حمیدرضا (۱۳۹۴)، اعتماد به وعدۀ الهی و بی‌اعتمادی به قدرت‌های مستکبر، تاریخ انتشار ۳۱ خرداد http://www.shoma-weekly.ir/fa/news. . جمالزاده، ناصر (1391)، قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریۀ صدور فرهنگی انقلاب، فصلنامۀ پژوهشنامۀ انقلاب اسلامی، شمارۀ 4. . جمالزاده، ناصر، هراتی محمدجواد، هزاوه ای سید مرتضی (1392)، قدرت نرم انقلاب اسلامی در مقابل تهدید نرم، فصلنامۀ رهیافت انقلاب اسلامی، شمارۀ 33. . حافظ‌نیا، محمدرضا (1395)، اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، تهران: انتشارات پاپلی. . دهشیری محمدرضا و بهرامی زهرا (1395)، عرصه‌های تقابل هوشمند انقلاب اسلامی با رژیم صهیونیستی، فصلنامۀ علمی پژوهشی انقلاب اسلامی، تابستان 95، شمارۀ 45. . دهشیری، محمدرضا (1385)، جایگاه قدرت نرم در انقلاب اسلامی ایران ، پرتال جامع علوم انسانی ، پژوهشکدۀ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. . دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، مؤلفه‌های اقتدار نرم‌افزاری جمهوری اسلامی، . سعیدی، روح‌الامین، مقدم‌فر حمیدرضا (1393)، دو فصلنامۀ قدرت نرم سال چهارم، شمارۀ یازدهم، پاییز و زمستان 1393. . شاه‌محمدی، محمد (۱۳۸۵)، ژئوپلیتیک اطلاعات و ارتباطات (بخش اول)؛ فصلنامۀ عملیات روانی، شمارۀ ۱۴، پاییز و زمستان : ۳۷-۲۴. . متقی‌زاده، احمد (1390)، مؤلفه‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران، فصلنامۀ مطالعات قدرت نرم. . محمدی، منوچهر (1388)، برخورد تمدن‌ها یا برخورد با نظام سلطه (پارادایم جدید در روابط بین‌الملل)، فصلنامۀ علمی پژوهشی انقلاب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ 16، بهار 1388. . مرادی، حجت‌اله (۱۳۸۶)، عملیات روانی در عصر انقلاب اطلاعاتی، فصلنامۀ عملیات روانی، شمارۀ ۱۷، پاییز: ۸۴-۵۳. . نای، جوزف (1387)، قدرت نرم، ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل، ترجمة سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکدة مطالعات و تحقیقات بسیج. http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=19184.