چشم‌اندازی بر نقش‌آفرینی روسیه و ترکیه در لیبی؛ از رقابت تا همکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

گذار از یک سیستم تک­قطبی به یک نظام جهانی چندقطبی باعث می‌شود که تعداد بیشتری از کشورها درگیر جنگ­ها و منازعات نیابتی بین قدرت­های بزرگ و قدرت­های منطقه­ای گردند. برخی از کشورها با به­کارگیری سیاست خارجی فعالانه­ در طول منافع قدرت­های بزرگ حرکت خواهند کرد و این مسأله به آن­ها امکان می­دهد تا از منافع رقابت­ میان این قبیل کشورها در بازی قدرت، حداکثر استفاده را برده و استقلال ژئوپلیتیکی خود را حفظ کنند. با این حال، برخی دیگر از کشورها به‌دلیل ضعف­های اقتصادی و سیاسی درگیر جنگ نیابتی شده و در این کشورها، منافع قدرت بزرگ بر منافع این قبیل کشورها تقدم می­یابد و این مسأله بی­ثباتی و حتی جنگ را برای آن­ها به‌وجود می­آورد. یکی از مصادیق امروزی این گزاره، کشور لیبی است که در حال حاضر به صحنه درگیری و جنگ نیابتی میان قدرت­های بزرگ و منطقه­ای بدل شده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که در محیط جنگ داخلی لیبی دو کشور روسیه و ترکیه چه نقشی بازی کرده و به­دنبال چه منافعی هستند؟ مقاله آن است که دو کشور ترکیه و روسیه به­مثابه دو طرف رقیب در جبهه لیبی، تلاش دارند تا با استفاده از مدل سوریه به توافق و مذاکره برای کسب نفوذ و جایگاه بالاتر در آینده این کشور دست یابند. در ادامه، پژوهش به این نتیجه می‌رسد که به‌رغم تلاش­ها برای توافق و اجرای مدل سوریه، مسأله لیبی با توجه به حضور و نفوذ کشورهای دیگری چون عربستان سعودی، امارات، مصر و کشورهای اروپایی، ابعاد پیچیده­تری داشته و توافق دو کشور ترکیه و روسیه اگرچه مهم به­نظر می­رسد؛ اما به نتیجه و راه­حلی برای ایجاد ثبات در لیبی ختم نخواهد شد. این مقاله با روشی توصیفی به جمع‌آوری داده­ها پرداخته و درنهایت به تحلیل وضعیت پیچیده این کشور می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspectives on Russian and Turkish Mapping in Libya: From Competition to Cooperation

نویسندگان [English]

 • Seyed Mahmood Hosseini 1
 • Akbar Valizadeh 2
 • Hossein Fattahi Ardakani 3
1 Corresponding Author: PhD Student in Regional Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Regional Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

The transition from a unipolar system to a multipolar global system is causing more countries to engage in wars and proxy disputes between major powers and regional powers. Some countries will actively pursue the interests of the great powers by pursuing a foreign policy, and this will enable them to make the most of the competing interests of such countries in the game of power. Maintain their geopolitical independence. However, some other countries are involved in proxy wars due to economic and political weaknesses, and in these countries, the interests of the great power take precedence over the interests of such countries, and this causes instability and even war for it. Creates. One example of this today is Libya, which has now become a scene of conflict and proxy war between the great powers and the region. The main question of this research is what role did Russia and Turkey play in the context of the Libyan civil war and what are their benefits? The hypothesis of this article is that Turkey and Russia, as rivals on the Libyan front, are trying to reach an agreement and negotiate using the Syrian model to gain influence and a higher position in the future of this country. The study concluded that despite efforts to agree and implement the Syrian model, the Libyan issue has more complex dimensions due to the presence and influence of other countries such as Saudi Arabia, UAE, Egypt and European countries, and the agreement between Turkey and Russia, although Seems important; But it will not end with a solution to stabilize Libya. This article collects data in a descriptive manner and finally analyzes the complex situation of this country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Russia
 • Turkey
 • Libya
 • Competition
 • Cooperation
 • Proxy War
 • Retaining Countries
 1. منابع فارسی:

  1. کولایی، الهه و دیگران (1397)، دگرگونی و تداوم در سیاست خاورمیانه­ای روسیه: پیش‌رانه­ها، دستاوردها و چالش­ها، فصل‌نامه رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، دوره 10، شماره 2، صص 152-123.
  2. کولایی، الهه؛ نوری، علیرضا (1386)، تحول در سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳، صص 55-23.
  3. کولایی، الهه؛ سلطانی‌نژاد، محمد (1395)، علل و انگیزه‌های عملیات نظامی روسیه در سوریه، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 19، شماره 73، صص 136-115.
  4. ولی­زاده، اکبر؛ علی­زاده، شیوا (1397)، جامعه‌پذیری نخبگان پساشوروی و هژمونی منطقه­ای روسیه، فصل‌نامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 104، صص 186-157.
  5. تحلیلی بر شرایط لیبی و نقش ترکیه در پایداری بحران؛ قابل دسترس در:
  6. https://www.farsnews.ir
  7. افشای رایزنی روسیه و ترکیه درباره تقسیم مدیریت نفت و گاز لیبی؛ قابل دسترس در:
  8. https://www.isna.ir

  منابع لاتین:

  1. Akhiyadov,Mokhmad. (2020), Russia’s Strategy in Libya available from: https://insamer.com.
  2. Blank, Stephen(2018), The Foundations of Russian Policy in the Middle East, in Russia in the Middle East, ed. by Theodore Karasik and Stephen Blank ,Washington D.C.: The Jamestown Foundatio
  3. Bloomberg News.(2017), China Propels Global Economy Through Best Performance in Decade, Bloomberg.
  4. Bloomberg News.(2017), China Propels Global Economy Through Best Performance in Decade. Bloomberg.
  5. Brautigam ,Deborah(2019),A critical look at Chinese debt-trap diplomacy, Area Development and Policy, pp. 1-14.
  6. Cingoli,Janiki (2016), The New Energy Resources in the Centre- East Mediterranean: Potential Current and Future Geo-Strategic Consequences, Rome: Istituto Affari Internazional
  7. Güzel, Enes (2019), Turkey and the Energy Equation of the Eastern Mediterranean ,İstanbul: TrtWorld Research Center.
  8. Hacaoglu, Selcan & Firat Kuzov.(2019), Turkish offshore gas deal with Libya upsets Mediterranean boundaries, at: https:www.worldoil.com.
  9. Hacaoglu, Selcan & Firat Kuzov.(2019), Turkish offshore gas deal with Libya upsets Mediterranean boundaries, at: https:www.worldoil.com.
  10. Hafeznia,M. R et al (2013), Explanation of the Structural and Functional Characteristics of Geographical Buffer Space, Geopolitics Quarterly, V.8, No.4, pp. 1-40.
  11. Kirill, zharov.(2020), Can Russia and Turkey Bring Peace to Libya?, available at https://carnegie.ru/commentary/80779.
  12. Kirill, zharov.(2020), Can Russia and Turkey Bring Peace to Libya?, available at https://carnegie.ru.
  13. Mammadov ,Rauf.(2020), Russia and Turkey on collision course in Libya's conflict available at: https://english.alaraby.co.uk.
  14. Pierini, Marc.(2020), New Power Struggles in the Mediterranean, available at: https://carnegieeurope.eu.
  15. Ruhe, Janathan, (2020), Don't Let Turks & Russians Carve Up Libya - Breaking Defense available at: https://breakingdefense.com.
  16. Shama, Nael M.(2019), Gas and conflict in the Eastern Mediterranean, at: https: www.atlanticcouncil.org.
  17. Shama, Nael M.(2019), Gas and conflict in the Eastern Mediterranean, at: https: www.atlanticcouncil.org.
  18. Stepanova,Ekaterina.(2018), Russia’s Approach to the Conflict in Libya, the East-West Dimension and the Role of the OSC in The Search for Stability in Libya: OSCE’s Role between Internal Obstacles and External Challenges. ed. By Andrea Dessi and Ettore Greco. Rome: Nuova Cultura.
  19. Tekir,Gökhan.(2020), Russian-Turkish Involvement in the Civil War in Libya, Turkish Journal of Russian Studies Issue: 3, pp. 190-215.
  20. Turkey, Russia mull creating joint working group for Libya available at: https://www.hurriyetdailynews.com/
  21. Turkey, Russia mull creating joint working group for Libya available at: https://www.hurriyetdailynews.com, 2020.
  22. Turkey’s Growing Role in Libya: Motives, Background and Responses Series.(2019), Situation Assessement, Arab Center for Research & policy Studies available at https: www.dohainstitute.org.

  Yakis,Yaser.(2020), Turkey–Russia cooperation face new test over Libya, available at: