تعیین بازیگران اصلی هندسه جدید قدرت جهانی و نقش جمهوری اسلامی ایران درآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس گروه پژوهشی دکترین- دانشگاه دفاع ملی

چکیده

جامعه جهانی پس از عبور از یک دوره گذار وارد دوره جدیدی شده است که در آن شکل‌گیری هندسه جدید قدرت با ایجاد تغییرات بنیادی در شکل سنتی آن و تقویت نظام‌های ارزشی در حال وقوع است.
شناخت بازیگران اصلی هندسه جدید قدرت در تصمیم گیری های کلان کشور بسیار مهم بوده و در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران از روند تحولات جهانی عقب مانده و فرصت نقش‌آفرینی تاریخی خود را از دست خواهد داد و این خلاء توسط سایر بازیگران در عرصه‌ی جهانی پر خواهد شد. این پژوهش به دنبال تعیین بازیگران اصلی هندسه جدید قدرت جهانی و همچنین تعیین نقش جمهوری اسلامی ایران در این هندسه جدید قدرت جهانی بر اساس مولفه های قدرت است که مسئله تحقیق میباشد.
این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه‌ای است که ضمن بکارگیری روش‌های آمیخته در جمع آوری اطلاعات، از روش‌های توصیفی ـ تحلیلی درتجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده می‌شود و برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی و کتابخانه‌ی استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ، محقق پس از بررسی اسناد و مدارک به تحلیل و توصیف داده‌های تحقیق پرداخته است. در واقع در ابتدا با استفاده از تحلیل اسنادی و انجام مصاحبه با تنی چند از اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی و توزیع پرسشنامه ، ضمن تولید ادبیات هندسه جدید قدرت جهانی، بازیگران اصلی هندسه جهانی قدرت احصاء گردیده و سپس سپس طی مطالعه اکتشافی که از ادبیات تحقیق و مصاحبه استخراج شده ، نقش جمهوری اسلامی ایران در هندسه جدید قدرت جهانی، بر اساس مولفه های قدرت احصاءگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the main actors of the new geometry of world power and the role of the Islamic Republic of Iran in it

نویسنده [English]

  • Masaud Mohamadi-Alasti
Head of Doctrine Research Group - National Defense University
چکیده [English]

After going through a period of transition, the world community has entered a new era in which the formation of a new geometry of power is taking place by making fundamental changes in its traditional form and strengthening value systems.
Recognizing the main players in the new geometry of power is very important in the country's major decisions, otherwise the Islamic Republic of Iran will lag behind in the process of global developments and will lose its opportunity to create a historical map, and this gap will be filled by other actors in the world. شد. This research seeks to determine the main actors of the new geometry of world power and also to determine the role of the Islamic Republic of Iran in this new geometry of world power based on the components of power, which is the subject of the research.
This research is of applied and developmental type that while using mixed methods in data collection, descriptive-analytical methods are used in data analysis and field and library methods are used to collect information. Is. To analyze the data, after reviewing the documents, he analyzed and described the research data. Using documentary analysis and interviews with several professors of the Higher National Defense University and distribution of questionnaires, while producing new geometry literature of the world power, the main actors of the world geometry of power were calculated and then with exploratory study, the role of Iran in the new geometry of world power was calculated. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • global power
  • actors

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1401