سیاست‌های پیشران جهت و هدف در مدیریت راهبردی صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهیردی داعا

چکیده

مدیریت صنعت دفاعی به‌عنوان یکی مهم‌ترین ارکان سازه دفاعی و امنیتی کشور از منظر جهت و هدف می‌بایست تحت مراقبت باشد. این مراقبت هماهنگی لازم در سطح راهبردی با سایر اجزاء و عناصر قدرت دفاعی کشور را فراهم می‌سازد. این تحقیق به دنبال آن است تا سیاست پیشران جهت و هدف مدیریت راهبردی صنعت دفاعی کشور را تعیین نماید. بدون شک، صنعت دفاعی کشور از ویژگی‌ها و وجوه متمایزی بهره‌مند است که در سالیان اخیر تحت مدیریت و فرماندهی راهبردی حاکم بر سازمان‌های دفاعی، به‌دست‌است. مسئله تحقیق، نقصان علمی در آشکارسازی اهمیت جهت‌دار بودن و هدفمند بودن نظامت مدیریتی دفاعی کشور و غیر تصادفی بودن دستاوردهای این بخش هدف این تحقیق احصاء این گزاره‌ها مبتنی بر یک روش تحقیق ساختاریافته و توسعه دانش مدیریت راهبردی صنعت دفاعی از منظر مدیریت و فناوری‌های نرم به‌عنوان ویژگی‌‌های بومی و اختصاصی حاکم بر صنعت دفاعی و بومی هست. مهم‌ترین گزاره‌ها دستیابی به هدف این پژوهش انتظارات رهبری نظام و فرماندهی معظم کل قوا و اسناد بالادستی نظام است. در این تحقیق با استفاده روش‌ تحلیل محتوای اسناد و ابزار پرسشنامه،سیاست پیشران هدف و جهت در مدیریت راهبردی صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران با ابتناء به تعبیر "الگو" از منظر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا، احصاء و یافته‌های حاصل از این پژوهش، برای اولین بار در قالب بیست گزاره که بیانگر بخشی از ویژگی‌های متمایز و بومی مدیریت راهبردی صنعت دفاعی از منظر جهت و هدف برای ساخت آینده است، استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Directional themes in the strategic management of the defense industry of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mahdi moradi 1
  • Mehrdad Fazlali 2
1 Ph.D, in Industrial Management, ,Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Phd. Student.daa
چکیده [English]

Strategic management of the defense industry as one of the most important pillars of the defense and security structure of the country in terms of direction and purpose should be taken care. This research seeks to determine the themes of the drivers for the direction and purpose of strategic management of the country's defense industry. Undoubtedly, the country's defense industry benefits from distinctive features and aspects that have been acquired and institutionalized in recent years under the strategic management and command of the country's defense and security organizations. The problem of research is the scientific deficiency in revealing the importance of the directional From the perspective of management and soft technologies as the indigenous and specific characteristics governing the defense and indigenous industry of the holy system of the Islamic Republic of Iran. The most important statements and information to achieve the purpose of this study are the expectations of the leadership of the system (Imams of the Islamic Revolution) and the Supreme Command of the forces and upstream documents of the system. In this research, using the method of content analysis of documents and questionnaire tools, the themes of goal and direction drivers in the strategic management of the defense industry of the Islamic Republic of Iran. Based on the interpretation of "model" from the perspective of the Supreme Leader and the Supreme Command of the Armed Forces, the statistics and findings of this study were extracted for the first time in the form of 20 statements

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direction Drivers
  • Goal
  • Strategic Management
  • Defense Industry
شاه‌چراغی وحید، الگوی مدیریت راهبردی دانش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آذرماه 1395، دانشگاه عالی دفاع ملی؛ رساله دکتری
شهلایی ناصر (1398)، خطوط راهنمای تدوین ارکان جهت ساز، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1398
فولادی قاسم، ارائه الگوی راهبردی نظام اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی در افق 1404، 1396، دانشگاه عالی دفاع ملی؛ رساله دکتری
شفقت ابوطالب، تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی، 1395، دانشگاه علامه طباطبایی؛ رساله دکتری
حاجی آخوندی سید عباس، الگوی مدیریت راهبردی سازمان‌های حاکمیتی- کسب‌وکاری، موردمطالعه سازمان صنایع هوایی،1397، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ رساله دکتری
فرقانی اله آبادی محمدعلی، طراحی و ارائه الگوی مناسب کنترل راهبردی (سازمان‌های صنایع دفاعی همگون)، بهار 1389، دانشگاه عالی دفاع ملی؛ رساله دکتری
فضلعلی، مهرداد، طراحی الگوی مدیریت راهبردی صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران. اردیبهشت 1400، دانشگاه عالی دفاع ملی؛ رساله دکتری
صالح اصفهانی اصغر، الگوی مدیریت راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پاییز 1387، دانشگاه عالی دفاع ملی؛ رساله دکتری
صادقی نادر، طراحی الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1394، دانشگاه عالی دفاع ملی؛ رساله دکتری
تبریزیان سعید، همسویی صنایع دفاعی و غیر دفاعی در راستای تأمین نیازمندی‌های دفاعی کشور، پاییز 1379، دانشگاه عالی دفاع ملی؛ رساله دکتری
حاجی ابراهیم زرگر سعید، بررسی منافع مترتب بر دومنظوره سازی صنایع دفاعی کشور و را هیابی به شیوه‌های مؤثر برای گذار از دوران بازسازی، 1376، دانشگاه عالی دفاع ملی؛ رساله دکتری
فرجام‌هادی، تبیین ساختار صنعت دفاعی کشور،1380، دانشگاه عالی دفاع ملی؛ رساله دکتری
وزیری جواد، قاضی نوری سید سپهر و دیگران. (1394). موج‌های سه‌گانه گذار در صنعت دفاعی ایران با نگاهی به صنعت ضد زره، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری. سال چهارم، شماره 2.
فرتوک زاده حمیدرضا، وزیری جواد. (1387). مطالعه تجربه صنایع دفاعی در پایش و ارزیابی تعالی با رویکرد پژوهش در عمل، فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال سوم، شماره 10.
شفقت ابوطالب، الیاسی مهدی و دیگران. (1395). گونه شناسی فرایندهای موفق نظام نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری. سال چهارم، شماره 4.
فرتوک زاده حمیدرضا، دره شیری محمدرضا و جواد وزیری. (1393). نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی، فصلنامه آفاق امنیت. سال هفتم، شماره 25.
دهقانی پوده حسین، پاشایی هولاسو امین. (1396). تحلیل تعامل عوامل مؤثر بر نوآوری سازمان‌های دفاعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه مدیریت نظامی. سال هفدهم، شماره 3.
دانش آشتیانی محمدباقر. (1390). الگویی برای مدیریت راهبرد دفاعی- امنیتی، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی. شماره‌های 21 و 47
مهدی نژاد نوری محمد، فیاض مجتهدی محمدرضا. (1390)، عوامل مدیریت راهبردی در دستیابی به سامانه‌های دفاعی
مختار زاده، نیما و کیانی بختیاری، ابوالفضل (1393)، سیاست‌گذاری‌های صنعتی در برخی کشورهای جهان و ایران، نشریه نشاء علم.
کیوان حسینی، سید اصغر (1384)، جایگاه مقوله دفاع همه‌جانبه در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی (ره)، فصل‌نامه مطالعات بسیج، سال هشتم، شماره 29، زمستان 1384.
تصویر کلان وزارت دفاع در راستای خلق شایستگی دفاعی (بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا)، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،1389.
تدوین الگوی سیاست‌گذاری در وزارت دفاع و خرد مایه‌های پشتیبان آن، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،1393.
گزارش تحلیلی چالش‌های پیش روی صنایع دفاعی در گذار به نوآوری باز، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،1393.
گزارش تحلیلی آسیب‌شناسی رویکرد هسته و شبکه در وزارت دفاع، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،1393.
مطالعات تطبیقی ترازیابی توان طراحی و تولید محصولات صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شورای راهبردی (1399).
دهقان، حسین، (1397)، طرح تحول صنایع دفاعی، دفتر مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در حوزه صنعت دفاعی.
فولادی، قاسم، (1397)، تجارب سایر کشورها در مدیریت صنایع دفاعی؛ مطالعات پشتیبان طرح تحول صنایع دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
گزارش مطالعاتی راهنمای وزارت دفاع آینده، (1397)، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
گزارش الگوی طرح تعالی و پیشرفت وزارت دفاع، (1398)، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (1389). نظامنامه نوآوری باز وزارت دفاع.
الیاسی، م. (1394)، سند مبنای نوآوری نیروهای مسلح (نما)، مرکز تحقیقات راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح
گزارش مطالعاتی طرح صنعتی سازی نوین در وزارت دفاع، معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، مرکز مطالعات راهبردی، 1398.
گزارش تحلیلی رویکرد وزارت دفاع به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، (1398)، مرکز مطالعات راهبردی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
نظام قابلیت محوری صنعت دفاعی، (1399)، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
سیاست‌های کلی نظام مصوب مقام معظم رهبری، ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سکاران، اوما. (۱۳۸۵). روش‌های تحقیق در مدیریت. (محمد صائبی و محمود شیرازی، مترجمان). تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. (نشر اثر اصلی ۱۳۸۱)
Industry For Defense and Prosperous Britain, Refreshing Defense Industrial Policy, U.K Ministry of Defense، 2017.
Defense Industrial capability Plan, Australian Government, Department of Defense, 2018.
A Defense Industrial Strategy for the U.K, Royal United Services Institute for Defense & Security Studies (RUSI),John Louth and Trever Taylor, 2018.
National Defense Industrial Strategy (Greece), Hellenic Ministry of National Defense, General Direction for Defense Investment Armaments, 2017.
National Defense Industrial Strategy, Ministry of Defense, Denmark, 2014.
Srour، m. Baird،k and Schoch،h. (2016)،"The Role of Strategic Flexibility in The Associations between Management Control System Characteristics and Strategic Change"، Contemporary Management Research، Vol.12، No.3، pp. 371-406، 2016.