سیاست‌های پیشران جهت و هدف در مدیریت راهبردی صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهیردی داعا

چکیده

مدیریت صنعت دفاعی به‌عنوان یکی مهم‌ترین ارکان سازه دفاعی و امنیتی کشور از منظر جهت و هدف می‌بایست تحت مراقبت باشد. این مراقبت هماهنگی لازم در سطح راهبردی با سایر اجزاء و عناصر قدرت دفاعی کشور را فراهم می‌سازد. این تحقیق به دنبال آن است تا سیاست پیشران جهت و هدف مدیریت راهبردی صنعت دفاعی کشور را تعیین نماید. بدون شک، صنعت دفاعی کشور از ویژگی‌ها و وجوه متمایزی بهره‌مند است که در سالیان اخیر تحت مدیریت و فرماندهی راهبردی حاکم بر سازمان‌های دفاعی، به‌دست‌است. مسئله تحقیق، نقصان علمی در آشکارسازی اهمیت جهت‌دار بودن و هدفمند بودن نظامت مدیریتی دفاعی کشور و غیر تصادفی بودن دستاوردهای این بخش هدف این تحقیق احصاء این گزاره‌ها مبتنی بر یک روش تحقیق ساختاریافته و توسعه دانش مدیریت راهبردی صنعت دفاعی از منظر مدیریت و فناوری‌های نرم به‌عنوان ویژگی‌‌های بومی و اختصاصی حاکم بر صنعت دفاعی و بومی هست. مهم‌ترین گزاره‌ها دستیابی به هدف این پژوهش انتظارات رهبری نظام و فرماندهی معظم کل قوا و اسناد بالادستی نظام است. در این تحقیق با استفاده روش‌ تحلیل محتوای اسناد و ابزار پرسشنامه،سیاست پیشران هدف و جهت در مدیریت راهبردی صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران با ابتناء به تعبیر "الگو" از منظر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا، احصاء و یافته‌های حاصل از این پژوهش، برای اولین بار در قالب بیست گزاره که بیانگر بخشی از ویژگی‌های متمایز و بومی مدیریت راهبردی صنعت دفاعی از منظر جهت و هدف برای ساخت آینده است، استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Directional themes in the strategic management of the defense industry of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mahdi moradi 1
  • Mehrdad Fazlali 2
1 Ph.D, in Industrial Management, ,Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Phd. Student.daa
چکیده [English]

Strategic management of the defense industry as one of the most important pillars of the defense and security structure of the country in terms of direction and purpose should be taken care. This research seeks to determine the themes of the drivers for the direction and purpose of strategic management of the country's defense industry. Undoubtedly, the country's defense industry benefits from distinctive features and aspects that have been acquired and institutionalized in recent years under the strategic management and command of the country's defense and security organizations. The problem of research is the scientific deficiency in revealing the importance of the directional From the perspective of management and soft technologies as the indigenous and specific characteristics governing the defense and indigenous industry of the holy system of the Islamic Republic of Iran. The most important statements and information to achieve the purpose of this study are the expectations of the leadership of the system (Imams of the Islamic Revolution) and the Supreme Command of the forces and upstream documents of the system. In this research, using the method of content analysis of documents and questionnaire tools, the themes of goal and direction drivers in the strategic management of the defense industry of the Islamic Republic of Iran. Based on the interpretation of "model" from the perspective of the Supreme Leader and the Supreme Command of the Armed Forces, the statistics and findings of this study were extracted for the first time in the form of 20 statements

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direction Drivers
  • Goal
  • Strategic Management
  • Defense Industry