بررسی فرصت های ج. ا.ایران در فضای رقابت های سیاسی - نظامی چین و آمریکا در افق 2030

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مطالعات بین الملل دانشگاه جواهر لعل نهرو

چکیده

روابط چین و ایران ریشه در همکاری محدود عملگرایانه دارد اما در سالهای اخیر به مشارکتی تبدیل شده است که بیشتر با نظم بین المللی تحت رهبری ایالات متحده مخالف است. پکن مخالفت تهران با ایالات متحده را سبب افزایش نفوذ جهانی خود می داند. اقدامات ایران در خاورمیانه و نیز تلاش های ایالات متحده برای تغییر تمرکز خود بر ایندو-پاسیفیک موضوع را پیچیده تر می کند. ایران چین را به عنوان عامل حیاتی اقتصادی و حامی دیپلماتیک خود در برابر فشارهای ایالات متحده می داند. از نظر اقتصادی ، چین بزرگترین شریک تجاری ایران، وارد کننده برجسته انرژی و سرمایه گذار برتر میباشد. توافقنامه همکاری 25 ساله که در مارس 2021 امضا شد، آخرین نشان از تمایل دو طرف برای هماهنگی بیشتر است.سوال این است که چه فرصت هایی برای ایران در فضای رقابتی جین و امریکا در آینده ممکن است بوجود بیاید ؟این پژوهش،اهداف دیپلماتیک و سیاسی -اقتصادی پکن درقبال تهران و فضاهای بوجود آمده ناشی از رقابت بین دو ابرقدرت برای ایران و نیز محدودیت های ژئوپلیتیکی قابل توجه در این رابطه را مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the study of Iran's opportunities in the context of Sino-US political-military rivalries on the horizon of 2030

نویسنده [English]

  • Ghodratollah Behboudi nejad
graduated Ph.D. in International Studies from Jawaharlal Nehru University
چکیده [English]

The China-Iran relationship is rooted in limited pragmatic cooperation but has evolved in recent years into a partnership more pointedly opposed to the U.S.-led international order. Iranian destabilizing actions in the Middle East also complicate the United States’ efforts to shift its focus to the Indo-Pacific. For its part, Iran views China as a critical economic lifeline and diplomatic supporter against pressure from the United States. A 25-year cooperation agreement signed in March 2021is the latest indication of the two sides’ willingness to coordinate more closely. Economically, China is Iran’s top trading partner, a leading energy importer, and a top investor. The question is What opportunities may arise for Iran in the competitive environment of China and the United States in the future? This study examines the diplomatic and political-economic goals of Beijing towards Tehran and the spaces created by the rivalry between the two superpowers for Iran, as well as significant geopolitical constraints in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UAV
  • Iran
  • China
  • America
  • Geoeconomics