تأثیرات ضد امنیتی عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی روند سازش امارات و رژیم صهیونیستی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

منطقه جنوب غرب آسیا به‌عنوان یکی از حوزه‌های سرزمینی مستعد بروز رویدادهای مختلف، در دهه‌های اخیر، آبستن حوادث گوناگونی بوده و جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری با موقعیت راهبردی که در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فرو ملی، ملی و فراملی است، به دلیل قرار داشتن در بطن این منطقه و ایفای نقش به‌عنوان بازیگری تاثیر گذار، از همه این وقایع متأثر خواهد شد. یکی از جدیدترین رویدادهای در حال انجام در منطقه، طرح به‌اصطلاح صلح (عادی‏سازی روابط) میان رژیم اشغالگر قدس و دولت‌های عرب منطقه است که با توجه با سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران، تبعات ضد امنیتی این دومینوی ایجاد شده در حال گسترش، به‌صورت خواسته یا ناخواسته، مبتلابه ایران نیز خواهد شد.
این مقاله با بهره‌گیری از نظریه امنیتی کپنهاگ و دیگر نظریه‌های حوزه ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل (تفکیک قوا، موازنه تهدید و ...) و با طرح این مسئله که روند عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی چه تأثیرات ضد امنیتی می‌تواند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟ به کمک روش توصیفی- پیمایشی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، تعداد 10 تهدید عمده این تنش دیرپا و تبعات امنیتی آن علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را احصاء نمود که ماحصل کار میدانی تحقیق(به‌عنوان یک پژوهش کاربردی)، اولویت بندی تهدیدات محتمل مذکور و قرار گرفتن تهدید شکسته شدن قبح برقراری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی در رأس تهدیدات منبعث از عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-security effects of normalization of Arab-Zionist relations on the national security of the Islamic Republic of Iran (Case study of the process of reconciliation between the UAE and the Zionist regime)

نویسنده [English]

  • hojat jahani rad
researcher
چکیده [English]

Southwest Asia, as one of the territorial areas prone to various events, in recent decades, has been pregnant with various events and the Islamic Republic of Iran, as a country with a strategic position that is exposed to many threats at the national, national and transnational levels, due to Being in the heart of this region and playing an effective role will be affected by all these events.This article uses Copenhagen security theory and other theories in the field of geopolitics and international relations (separation of powers, balance of threats, etc.) and the question of what counter-security effects the process of normalization of Arab-Israeli relations can have on the national security of the republic. To have an Islamic Iran? Using descriptive-survey method and using library resources, 10 major threats of this long-standing tension and its security consequences against the national security of the Islamic Republic of Iran were counted. And the threat of breaking the ugliness of establishing official relations with the Zionist regime was at the top of the threats stemming from the normalization of relations between the Arabs and the Zionist regime against the national security of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • National Security
  • Arabs
  • Zionist Regime
بهرامی، زهرا و عباس عراقچی (1396). تهدیدات جدید امنیتی رژیم صهیونیستی، فصلنامه سیاست دفاعی، سال25، شماره 98 ، بهار 1399، ص 162-127.
بوزان، باری  (1378). مردم، دولتها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، باری و الی ویور(1388). مناطق و قدرتها، ترجمه رحمان قهرمان پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پاپه، ایلان(1396) پاکسازی قومی فلسطین، تهران: انتشارات اطلاعات.
حاجی زاده، ابراهیم و محمد اصغری (1390)، روشها و تحلیلهای آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی، تهران: جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
روزنامه کیهان (1399).پیامدهای منطقه‌ای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی،  پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۶۳۲ 
سریع‌القلم، محمود، (2020) ریشه‌های تصمیم‌سازی امارات نسبت به رژیم صهیونیستی
سیفی، عبدالمجید و پورحسن، ناصر (1397) داعش و پدیداری موازنه تهدید در روابط ایران و عراق، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره یازدهم، شماره،41، ص 63-37.
شمس دولت آبادی، سید محمودرضا و عسگری، مهدی (1398). تأثیر ژئوپلیتیک سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رژیم صهیونیستی، سال 9 شماره 33، ص 52-25.
ضرغامی خسروی، سمیرا، مهدی ذاکریان، کیهان برزگر و علی اصغرکاظمی زند. (1399) تأثیر پروژه ایران‌هراسی در راهبرد منطقه‌ای جدید رژیم صهیونیستی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال16 ، شماره 64،  بهار1399، ص86-67 .
طالبی، امیرمسعود (1389). نقش قدرت‌های بزرگ در شکل‌گیری روند صلح میان فلسطین‌و رژیم صهیونیستی با محوریت ایالات متحده آمریکا.
عالیشاهی، عبدالرضا، یونس فروزان و حمید سلیمانی سوچلمائی (1399). تاثیر ائتلاف راهبردی امارات و رژیم صهیونیستی بر امنیت خلیج فارس، نشریه علمی آفاق امنیت، سال سیزدهم، شماره چهل و نهم  زمستان 1399.
عاموس یادلین (2020) ، عادیسازی روابط اسراییل با حوزة خلیج فارس ترجمه مقاله عبری.
عبدالله‌خانی، علی (1389). نظریه های امنیت، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
علی‌پور، جواد و جواد قیطاسی(۱۳۹۶). آینده‌پژوهی بحران سیاسی- امنیتی سوریه بر پایه سناریونویسی، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال هفتم، شماره چهارم.
متقی، ابراهیم و علی  ثابت (1391).مبانی و هستی شناسی تفکر امنیتی رژیم صهیونیستی، فصلنامه افاق امنیت، دوره5 ش7، ص187-159.
مقومی، امیررضا(1399).تبارشناسی سازش، روزنامه وطن امروز، شنبه 3 آبان 1399 ، شماره 2055.
ملکی، محمدرضا و  فرزاد محمدزاده ابراهیمی (1399). چشم‌انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی و جهان عرب، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال17 ، شماره 67، زمستان 1399، ص 64-45.
هوشی‌سادات، سیدمحمد. (1395) تاریخ سیاسی- اجتماعی خاورمیانه، از عصر قدیم تا پساعصر جدید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Al-Omari, - Ghaith “Normalization Can Inject New Life into the Arab Peace Initiative”, the  Washington institute for near east policy, August 31, 2020, at: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/ view/normalization-can-inject-new-life-into-the-arab-peace-initiative.
Black Ian. (2009) Gaza split prompts Arab countries to boycott emergency
Edmondson, C. )2020(. Senate Rejects Attempted Blockade of Weapons Sale to U.A.E. The New York Times. December 9, at: https://www.nytimes.com/2020/12/09/us/politics/senate-weapons-sale-uae.html
- Halbfinger, D. M. )2020(. Netanyahu Drops Troubled Annexation Plan for Diplomatic Gain, The New York Times. August 13, at: https://www.nytimes.com/2020/08/13/world/middleeast/israel-uae-annexation.html
Jon Gambrell, Matthew Lee and Josef Federman (13 august 2020), “President Trump says UAE to open diplomatic ties with Israel”, the Washington post, available at: https://www.washingtonpost.co. Should We Believe Him? TIME: https://time. com/longform/mohammed-bin-salman
Kenneth Katzman, (7 August 2020), “The United Arab Emirates (UAE): Issuesf or U.S. Policy”, Congressional Research Service (CRS), available at: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS21852.pdf
Magid, J. and Ahren, R. (2020). Bahrain to Establish Full Diplomatic Relations with Israel, Trump Announces. The Times of Israel, September 11, at: https://www.timesofisrael.com/bahrain-to-establish-full-diplomatic-relations-with-israel-trump-announces/
Maleki, M. R., Mohammadzadeh Ebrahimi, F. (2018). Critical Studies and the Middle East Peace Process. Iranian Review of Foreign Affairs, 9(2), 5-30.
Navon, Emmanuel. (2020). The Star and the Scepter: A Diplomatic History of Israel, Philadelphia: The Jewish Publication Society.
org/en/PoliticalStudies/Pages/The-Abraham-Agreement-Normalisation-of-Relations-or-Declaration-of-Existing-Alliance-between-Israel-and-UAE. aspx#_ftn8
Steve Holland (13 august 2020), “Israel and the United Arab Emirates reach historic deal to normalize relations, with Trump's help”, Reuters, available at: https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-trump/with-trumps-help-israel-and-the-united-arab-emirates-reach-historic-deal-to-normalize-relations-idUSKCN25926W
The “Abraham” Agreement: normalization of relations or announcement of an existing Emirati-Israeli alliance? (2020), Arab Center For Research & Policy Studies: https://www.dohainstitute.
Rand, Dafna & Miller, Andrew. (2020). Re-engaging the Middle East: A New Vision for U.S. Policy, Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
Reinstein, Josh. (2020). Titus, Trump and the Triumph of Israel: The Power of Faith Based Diplomacy, Jerusalem: Gefen Publishing House.
Yan, (2019). Leadership and the Rise of Great Powers, New Jersey: Princeton University Press.
m/world/middle_east/president-trump-says-uae-to-open-diplomatic-ties-with-israel/2020/08/13/fe655a12-dd74-11ea-b4f1-25b762cdbbf4_story.html
karl vick (2018) The Saudi Crown Prince Thinks He Can Transform the Middle East
https://www.isna.ir/news