تبیین مناسبات امنیتی حاکم بر روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی و تاثیر آن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع

2 دانشیار عضو هیئت علمی

3 دانشگاه امام حسین

چکیده

تهدیدات امنیتی را بایستی اصلی‌ترین بحران موجود در منطقه غرب آسیا قلمداد نمود. این بحران بعضا بسترساز شکل‌گیری و تعمیق ائتلاف های امنیتی کشورها در برابر تهدیدات مشترک گردیده است. در این میان، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی در جریانات پس از بیداری اسلامی و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه، با مشترک قلمداد نمودن تهدیدات بالقوه ایران به صورت خاص و جبهه مقاومت شیعیان به صورت عام، به ائتلافی راهبردی در عرصه های امنیتی اقدام نمودند. از این رو تحقیق کنونی با بهره‌گیری از تئوری موازنه قوا و وموازنه تهدید به روش تحلیلی- توصیفی و منابع مکتوب و مجازی به دنبال ارائه پاسخی به سوال چگونگی «مناسبات امنیتی حاکم بر روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی» می‌باشد فرضیه تحقیق کنونی تاکیدی است بر این مسئله که جمهوری اسلامی ایران تهدیدی مشترک بر امنیت و بقای رژیم صهیونیستی و امارات تلقی می‌گردد، به همین سبب، این مسئله بسترساز اصلی شکل‌گیری مناسبات امنیتی امارات و سران صهیونیستی گردیده است. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی با تاکید بر تعارض هویتی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید بقای خود می انگارد. امارات نیز با تاکید بر تعارض منافع و نقش آفرینی محدود، احساس عقده حقارت عمیقی در قبال جمهوری اسلامی ایران می نماید. به همین دلیل، ائتلاف راهبردی صهیونیست ها و اماراتی‌ها با هدف تغییر ساختار امنیت منطقه(ژئوپلتیک خاورمیانه) صورت پذیرفته است که پیامدهایی برای جمهوری اسلامی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The security relations governing the relations between the United Arab Emirates and the Zionist regime with emphasize on theories of threat balance and balance of power

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi esmaeili 1
  • Ruhollah Qaderi 2
  • mahdi Firouzkouhi 3
1 Comprehensive University
2 Faculty membe
3 Imam Hussein University
چکیده [English]

Security threats should be considered the main crisis in the West Asian region. This crisis has sometimes contributed to the formation and deepening of state security coalitions against threats. In the meantime, the United Arab Emirates and the Zionist regime in the post -Islamic Awakening process and promoting the Islamic Republic's position in the region, by sharing Iran's potential threats in particular and the Shiite Resistance Front in general, to a strategic coalition in the security fields. They did. Therefore, the current research seeks to answer the question of how "the security relations governing the UAE and the Zionist regime is an affirmation that the Islamic Republic of Iran is considered a common threat to the security and survival of the Zionist and UAE regime. For this reason, this has become a major basis for the formation of UAE security relations and Zionist leaders. The findings of the study indicate that the Zionist regime, emphasizing identity conflict, considers the Islamic Republic of Iran the biggest threat to its survival. The UAE also emphasizes the conflict of interest and limited role -playing, a sense of inferiority towards the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Arab Emirates
  • Zionist regime
  • security relations
  • security threats
  • Islamic Republic of Iran

Smiley face

جانسیز، احمد و اعجازی، احسان. (1400). تحلیل رابطه بین ایران و ایالات متحده آمریکا از منظر موازنه تهدید (2021-2016). سیاست جهانی، 10(1)، 163-196.
دهقانیان، مجید؛ زارعی، بهادر و قربانی سپهر، آرش. (1400). تبیین پیامدهای رابطه رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی بر امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران. مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3 (1)، 167-200.
رسولی ثانی آبادی، الهام. (1401). واکنش چین به تهدیدهای خارجی از منظر سیاست خارجی و نظریه های سیاست بین الملل. ژئوپلیتیک، 18(4)، 202-225.
عباسی، ابراهیم و خسروی، مصطفی. (1398). مناسبات جمهوری اسلامی ایران و امارات: همکاری اقتصادی و واگرایی سیاسی (2020-1990). روابط خارجی، 11(1)، 37-65.
فرزین راد، رویا؛ فروزان، یونس و عالیشاهی، عبدالرضا. (1399). کاربست پارادایم بازداندگی منطقه‌ای در سیاست‏های جمهوری اسلامی ایران در قبال تهدیدات نظامی ایالات‌متحده در سه سطح. امنیت ملی،10(35)، 231-264.
فروزان، یونس؛ عالیشاهی، عبدالرضا و مسعودنیا، حسین. (1399). سیاست‌های ترامپ در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پسابرجام؛ پیامدهای امنیتی قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی. پژوهش‌های حفاظتی و امنیتی، 9(33)، 37-64.
فروزان، یونس و عالیشاهی، عبدالرضا. (1398). تشدید تقابل گرایی ایالات متحده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پساناآرامی های غرب آسیا؛ پیامدهای ترور سرلشگر قاسم سلیمانی. پژوهش ‎های جغرافیای سیاسی، 4(1)، 151-180.
فروزان، یونس؛ عالیشاهی، عبدالرضا و رفیعی، مجید. (1398). کنشگری تدافعی جمهوری اسلامی ایران در قبال هژمونیسم نومحافظه کاران ایالات متحده؛ از پسابرجام تا سال 2019 میلادی. مطالعات روابط بین الملل، 12(48)، 65-92.
کاظمی دوبخشری، امین؛ زیبائی، مهدی و سرخیل، بهنام. (1400). سیاست خارجی نوین امارات در منطقه غرب آسیا. آفاق امنیت، 14(52)، 207-229.
محمدی، ضیاء و پیرمرادیان، مصطفی. (1396). نقش روابط اقتصادی در میزان تعهد سیاسی امارات متحده‌عربی در برابر ایران از 1359تا1367 ش/1980تا1988م. پژوهش های تاریخی، 9(3)، 171-188.
 مسعودنیا، حسین؛ فروزان، یونس و عالیشاهی، عبدالرضا. (1395). جابه جایی قدرت در عربستان سعودی: تأثیرات تغییر ولایت عهدی بر ساختار سیاست خارجی عربستان سعودی. رهیافت های سیاسی و بین المللی، 8(47)،  137- 172.
مظفری، سیده سارا. (1399). بررسی تطبیقی منافع کشورهای عربستان سعودی و امارات ‌متحده‌ عربی از روابط تنش‌زای ایالات ‌متحده ‌آمریکا در قبال ایران. مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 6(3)، 20-39.
ابوعامر، عدنان. (1442). تنشر ملفا حول تطور العلاقات الإماراتیة الإسرائیلیة. دوحه: مرکز الداراسات السیاسیه.
ابوعیاش، سائد. (1438). الباقوره والغمر وعلاقات السلام بین الأردن وإسرائیل. امان: المرکز الفلسطینی لابحاث السیاسات و الدراسات الاستراتیجیه.
الحمد، محمد بن علی (1442)، بعد صفقة التطبیع مواطن إماراتی یبحث عن سکن فی - إسرائیل، دوحه: المرکز لابحاث السیاسات و الدراسات الاستراتیجیه.
المریسی، اسکندر. (1442).  العلاقات الإماراتیة- الإسرائیلیة من السر إلى العلن. بیروت: دارالانتشاراه الثوره.
عبدالراشد، باسل محمد. (1440). معاهدة السلام الأردنیة-الاسرائیلیةلعام 4991دراسة فی دوافعها ومضامینهاالسیاسیة والاقتصادی. امان: جامعه الشرق الاوسط.
Alishahi, A., Soleimani, H., Aghamolaei. M. (2020). The Arab world and the geopolitics of the crisis, Latvia: Scholar Press.
Anshori, M. (2020). Balance of Threat of QSD toward China’s Presence in the South China Sea. Journal of International Relation, 4(1), 486-503.
Canatan, O. (2021). Balance of Power. London: SAGE.
Drezner, D. (2021). Power and International Relations: a temporal view. European Journal of
International Relations, 27(1) 29-52.
Dyakov, A. (2020). Iran's Nuclear Program – Past, Present and Uncertain Future. Journal of World Eсonomy and International Relations, 12(64), 126-144.
Dowty, Alan. (2020). Arabs and Jews in Ottoman Palestine: Two Worlds Collide, Indiana: Indiana University Press.
Fulton, Jonathan & Yellinek, Roie. (2020). Implications of the Israel-UAE Peace Deal, Judith Levy: The Begin-SadatCenter for Strategic Studies.
Geranmayeh, E. (2020). Reviving the Revolutionaries: how Trump’s Maximum Pressure is Shifting Iran’s domestic politics. London: Euoropean Council on Foreign Relations.
Islami, M. (2021). Turning the Tide: The Imperatives for Rescuing the Iran Nuclear Deal. Iranian Review of Foreign Affairs, 12(1), 83-104.
Ismayil, E., Yilmaz, S. (2022). Strategic alignments and balancing of threats: military and political alliances in the South Caucasus (1991–2021). Journal of Central Asian Survey, 41(3), 533-552.
Karsh, E. (2020). The Israel-UAE Peace: A Preliminary Assessment. NewYork: Center for Strategic Studies.
Lobell, S. (2018). A granular theory of balancing. International Studies Quarterly, 62(3), 593-605.
Michael, K. (2020). Israel-UAE Normalization of Relations: At the Expense of the Palestinians?. NewYork: Institute for National Security Studies.
Mills, C. (2022). Iran’s nuclear programme. London: House of Commons Library.
Thrall, Nathan. (2017). The Only Language They Understand: Forcing Compromise in Israel and Palestine, NewYork: Metropolitan Books.
Zhang, B., Xu, Z., Yuan, U., Li, P. (2021). Explaining Saudi Arabia-Israel Detente: Balance of Threat and Constructivism. Journal of Advances in Social Science, Education and Humanities Research, (586), 334-346.