واکاوی دلایل تلفات و خسارات سنگین ارتش روسیه در شصت روز ابتدایی جنگ سال 2022 با اوکراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

24 فوریه 2022(پنجم اسفندماه 1400) نیروهای روسی از مرز عبور نموده و وارد خاک اوکراین شدند. هدف این پژوهش واکاوی دلایل تلفات سنگین ارتش روسیه در جنگ سال 2022 با اوکراین می‌باشد. از این‌رو، چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر آموزه‌های دو استراتژیست بزرگ تاریخ یعنی کلازِویتس(Clausewitz) و جومینی(Jomini) که اتفاقاً هر دو مدتی نیز در خدمت ارتش روسیه بوده‌اند، انتخاب می‌گردد تا بتواند از عهده پاسخ‌گویی به پرسش اصلی این پژوهش برآید. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی که «دلایل تلفات و خسارات سنگین ارتش روسیه در جنگ سال 2022 با اوکراین چیست؟»، این فرضیه را ارائه می‌دهد که «بروز تلفات و خسارات سنگین ارتش روسیه در جنگ سال 2022 با اوکراین ناشی از 9 عامل زیر می‌باشد: الف)طراحی و اداره جنگ اوکراین توسط طراحان نظامی روسیه براساس رویکرد جومینی: چنان‌چه جنگ براساس رویکرد کلازِویتسی دنبال می‌شد تلفات و هزینه‌ها بسیار کم‌تر بود، ب)عدم انجام عملیات SEAD پیش از آغاز نبرد، ج)ناتوانی در برهم زدن C4 ارتش اوکراین، د)عدم اختلال موثر در قابلیت‌های ISR ارتش اوکراین (در کنار ناتوانی در زمین‌گیر نمودن پهپادهای رزمی(UCAV) ارتش اوکراین)، ه)لجستیک(آماد و پشتیبانی) بسیار ضعیف، و)غفلت از عنصر روانی نبرد، ز)عدم توجه به این مطلب که برتری هوایی منجر به پیروزی در روی زمین نخواهد شد، ح)عدم قطع خطوط تدارکاتی ارتش اوکراین، ط)غفلت از خلاقیت‌ها و ابتکارهای نظامی ارتش اوکراین(و در اصل طرف غربی)».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the causes of heavy casualties of the Russian army in the first sixty days of the 2022 war with Ukraine

نویسندگان [English]

  • Nima Rezaei 1
  • Mojtabaa Shariati 2
1 Assistant Professor, International Relations Department, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Political Science Department, Faculty of Humanities, Yasuj University, Yasuj, Iran
چکیده [English]

February 24, 2022 Russian troops cross the border and enter Ukraine. Therefore, the theoretical framework of this research is based on the teachings of two great strategists of history, namely Clausewitz and Jomini, who also happened to have served in the Russian army for some time, in order to be able to Answer the main question of this research. Following the main question, "What are the reasons for the heavy casualties of the Russian army in the 2022 war with Ukraine?", This study hypothesizes that "the heavy casualties of the Russian army in the 2022 war with Ukraine" It is due to the following 9 factors: 1) Design and management of the Ukrainian war by Russian military planners based on the Jomini approach: If the war was pursued according to the Clausewitz approach, the losses and costs would be much lower, 2) Failure to do so SEAD operation before the start of the battle, 3) inability to disrupt the Ukrainian Army C4, 4) failure to effectively disrupt the Ukrainian Army ISR capabilities (in addition to inability to dismantle the Ukrainian Army UCAVs), 5) logistics is very weak, 6) neglect of the psychological element of battle, 7) failure to pay attention to the fact that air superiority will not lead to victory on the ground, 8) failure to cut the supply lines of the Ukrainian army, 9) neglect of creativity And the military initiatives of the Ukrainian army (and essentially the Western side).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clausewitz
  • Jomini
  • Russia
  • Ukraine
  • War of 2022

Smiley face

پانت‌لگیانیس، فانوریوس (1389). انقلاب در امور نظامی: شیوه روسی. در ادوارد هالپین و دیگران. جنگ سایبر، جنگ اینترنتی و انقلاب در امور نظامی. ترجمه روح‌اله طالبی آرانی. تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها.
رستمی، محمود (1386). فرهنگ واژه‌های نظامی. چاپ دوم. تهران: انتشارات ایران سبز.
رضایی، نیما و پرتو، فتح­اله (1396). جنگ اطلاعاتی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران: ماهیت، کارکردها و ابزارهای مقابله. تهران: نشر دا.
رضایی، نیما و تقوی‌نژاد، سیدمجتبی (1390). ایالات متحده و ایران در تقابل استراتژیک؛ ابزارهای مقابله ایران در جنگ احتمالی. تهران: نشر هورمزد.
عاصف، رضا (1387). بررسی اطلاعات. تهران: انتشارات دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت.
لایبیکی، مارتین ک. (1389). هفت نوع جنگ اطلاعاتی. در دیوید س. آلبرتس و دانیل س. پاپ. گزیده‌ای از عصر اطلاعات: الزامات امنیت ملی در عصر اطلاعات. ترجمه علی علی‌آبادی و رضا نخجوانی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مردانی شهربابک، محمد (1388). جمع‌آوری نوین اطلاعات و امنیت ملی. تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
نای، جوزف س.، اونز، ج. ر. و اونز، ویلیام ا. (1389). امتیاز اطلاعاتی آمریکا. در دیوید س. آلبرتس و دانیل س. پاپ. گزیده‌ای از عصر اطلاعات: الزامات امنیت ملی در عصر اطلاعات. ترجمه علی علی‌آبادی و رضا نخجوانی. تهران: پژوهش­کده مطالعات راهبردی.
Best, R. A. (2005). Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) Programs. Retrieved from The Federation of American Scientists(FAS) Website: www.fas.org/sgp/crs/intel/ RL32508.pdf
Bishop, P. (2006). Peacekeeping force won’t disarm Hizbollah. Retrieved from The Telegraph Website: https://www. telegraph.co.uk/news/1526970/Peacekeeping-force-wont-disarm-Hizbollah.html
Bolkcom, C. (2005). Congressional Research Service(CRS) Report for Congress- Military Suppression of Enemy Air Defenses (SEAD): Assessing Future Needs. Retrieved from The Federation of American Scientists (FAS) Website: https://sgp.fas.org/crs/weapons/RS21141.pdf
Brecher, M. (1993). Crisis in World Politics: Theory and Reality. Oxford, New York, Seoul & Tokyo: Pergamon Press Ltd.
Brown, D., & Ahmedzade, T. (August 11, 2022). What weapons are being given to Ukraine by the UK?. Retrieved from The BBC News Website: https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-61482305
Brungess, J. R. (1994). Setting the context : suppression of enemy air defenses and joint war fighting in an uncertain world. Alabama: Air University Press.
Cheng, A. & Parker, C. (April 20, 2022). West sends Ukraine heavy weapons amid fighting in Donbas. Retrieved from The Washington Post(WP) Website: https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/20/ukraine-russia-fighter-jets-weapons-war/
Clark, M., Barros, G., & Stepanenko, K. (March 10, 2022). Russian Offensive Campaign Assessment, March 10. Retrieved from The Institute for the Study of War (ISW) Website: https://www.understandingwar.org/sites/default/files/ Russian%20Operations%20Assessment%20Mar%2010.pdf
Clark, M., Barros, G., & Stepanenko, K. (March 3, 2022). Russian Offensive Campaign Assessment, March 10. Retrieved from The Institute for The Study of War (ISW) Website: https://www.understandingwar.org/sites/default/files/ Russian%20Operations%20Assessments%20March%203.pdf
Cordesman, A. H. (2006). Preliminary Lessons of the Israeli-Hezbollah War. Retrieved from Center For Strategic & International Studies(CSIS) Website: http://csis.org/files/ media/csis/pubs/060911_isr_hez_lessons.pdf
Culbertson, A. (April 8, 2022). Exclusive: Ukraine war: Putin's spokesman Dmitry Peskov denies war crimes but admits 'significant' Russian losses. Retrieved from The Sky News Website: https://news.sky.com/story/ukraine-war-putins-spokesman-denies-war-crimes-but-admits-significant-russian-losses-12584552
Dixon, R., Raghavan, S., Khurshudyan, I., & Stern, L. D. (April 8, 2022). Russia’s war dead belie its slogan that no one is left behind. Retrieved from The Washington Post(WP) Website: https://www.washingtonpost.com/world/2022/ 04/08/russia-war-dead-soldiers-bodies/
France 24 (April 20, 2022). Ukraine receives fighter planes, parts to bolster air force: Pentagon. Retrieved from The France 24 Website: https://www.france24.com/en/live-news/20220420-ukraine-receives-fighter-planes-parts-to-bolster-air-force-pentagon
Freedman, L. (2013). Strategy: A History. New York: Oxford University Press.
Gat, A. (2021). Carl von Clausewitz. Retrieved from Encyclopedia Britannica Website: https://www.britannica.com/ biography/Carl-von-Clausewitz
Gilman, L. (May 29, 2018). Satellites, Spy. Retrieved from The encyclopedia Website: http://www.encyclopedia.com/ topic/reconnaissance_satellite.aspx
Gray, C. S. (1994). Strategy in the nuclear age: The United States, 1945-1991. In Williamson Murray, MacGregor Knox, Alvin Bernstein. The Making of Strategy: Rulers, States, and War. New York: Cambridge University Press.
Hambling, D. (March 8, 2022). How Small Drones Could Win The Fight In Ukraine’s Cities (And The Truth About That Anti-Drone Pickle Jar Story). Retrieved from The Forbes Website: https://www.forbes.com/sites/davidhambling/ 2022/03/08/how-small-drones-could-win-the-fight-in-ukraines-cities-and-the-truth-about-that-anti-drone-pickle-jar-story/?sh=5bc95931641e
Jomini, B. A. H. D. (2008). The Art of War: Restored Edition. Translation by G. H. Mendell & W. P. Craighill. Kingston: Legacy Books Press.
Kalb, M., & Saivetz, C. (2007). The Israeli-Hezbollah War of 2006: The Media as a Weapon in Asymmetrical Conflict. Retrieved from Brookings Institute Website: http://www.brookings.edu/~/media/events/2007/2/17islamic-world/2007islamforum_israel-hezb-war.pdf
Kochi, S. (March 21, 2022). Fact check: US rejected Polish plan to send fighter jets to Ukraine. Retrieved from The USA Today Website: https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/03/21/fact-check-us-rejected-polish-plan-send-fighter-jets-ukraine/7027819001/
Lee, J. S., Cahlan, S., & Harkins, G. (March 6, 2022). Video shows Russian aircrew parachuting from fighter jet that Ukraine says was shot down. Retrieved from The Washington Post (WP) Website: https://www.washingtonpost.com/ world/2022/03/06/russian-jet-chernihiv-ukraine-aircrew-parachute/
Matthews, A. L., Stiles, M., Nagorski, T., & Rood, J. (August 11, 2022). The Ukraine War in data: $9 billion in U.S. military aid: more than $50 billion overall New pledges add to the staggering levels of U.S. aid to Ukraine — and there may be much more to come. Retrieved from The Grid Website: https://www.grid. news/story/global/2022/08/11/the-ukraine-war-in-data-9-billion-in-us-military-aid-more-than-50-billion-overall/
Millar, S., Norton-Taylor, R., & Black, I. (May 26, 2001). Worldwide spying network is revealed MEPs confirm eavesdropping by Echelon electronic network. Retrieved from The Guardian Website: https://www.theguardian.com/uk/ 2001/may/26/richardnortontaylor.ianblack
Nye, J. S. (2008). The Powers to Lead. Oxford: Oxford University Press.
Oberheu, C. (July 18, 2019). Major Ethnic Groups Of Ukraine. Retrieved from The world Atlas Website: https://www.worldatlas.com/articles/major-ethnic-groups-of-the-ukraine.html
Putin, V. (February 24, 2022). Address by the President of the Russian Federation. Retrieved from The President of Russia Website: http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843
The International Institute for Strategic Studies(IISS) (2022). The Military Balance 2022: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics. London: Routledge.
Tiwari, S. (March 24, 2022). Setback For Moscow? Ukraine Seizes Russia’s ‘Most-Powerful’ EW System That Could Give Kyiv Critical Edge In The War. Retrieved from The Eurasian Times Website: https://eurasiantimes.com/setback-for-moscow-ukraine-seizes-sophisticated-russian-weapons-system-that-could-give-kyiv-critical-edge-in-the-war/
U.S. Department of Defense (2016). Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms(as Amended Through 15 February 2016). Washington, DC: Department of Defense.
U.S. Department of State (November 10, 2021). U.S.-Ukraine Charter on Strategic Partnership. Retrieved from The U.S. Department of State Website: https://www.state.gov/u-s-ukraine-charter-on-strategic-partnership/
U.S. Marine Corps (2001). Suppression of enemy air defenses (SEAD). Washington, DC: Department of the Navy.
Walker, S. (February 10, 2022). Russia and Belarus begin military drills near Belarusian border with Ukraine: Exercises come as Russia has amassed forces along its own border with Ukraine. Retrieved from The Guardian Website: https://www.theguardian.com/world/2022/feb/10/russia-belarus-military-drills-near-belarusian-border-ukraine