نقش غیرمسلح‌سازی، بسیج‌زدایی و بازیک‌پارچه‌سازی (دی‌دی‌آر) در اصلاح بخش امنیتی سوریه‌ی پسامنازعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مرکز زبان شناسی و مدیریت دانش، دانشکده مطالعات بین الملل، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

اصلاح بخش‌ امنیتی در سوریه‌ی پسامنازعه، مقدمه، مبناء و روش ایجاد امنیت و پایه‌ی توسعه‌‌ی آن کشور است. اصلاح نهادهای حاکمیتی، بخش امنیتی و ترمیم‌کننده‌ی امنیت، اعتماد، اطمینان‌ شهروندان به حکومت را به همراه خواهد داشت. فرآیند غیرمسلح‌‏سازی، بسیج‌زدایی و بازیک‌پارچه‌سازی زمینه‌ساز اصلاح و بازشکل‏‌دهی بخش امنیتی سوریه‌ی درگیر بحران و تسهیل‌کننده‌ی انتقال از وضعیت استبدادی به مردم‌سالاری، جنگ به آشتی و آرامش، و اقتدارگرایی به مردم‌سالاری است. عدم توفیق سوریه در مرحله‌ی دی‌دی‌آر و مدیریت امنیتی پسامنازعه، امکان توفیق اصلاح و بازیابی امنیت در جامعه را کاهش می‌دهد. پژوهش حاضر که حاصل فعالیت پژوهش‌گر است، در صدد تبیین نقش و جایگاه برنامه‌‌ی دی‌دی‌آر در اصلاح بخش امنیتی سوریه‌ی پسامنازعه‌ با هدف کاربردی- توسعه‌ای و حفظ سوریه در جغرافیان محور مقاومت را دنبال می‌نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است، که ضمن توصیف مراحل دی‌دی‌آر در جوامع مختلف درگیر منازعه با غیرمسلح‌سازی، انحلال گروه‌های مسلح غیرقانونی و بازیک‌پارچه‌سازی آن‌ها، به بررسی فرآیند اصلاح بخش امنیتی و بهبود امنیت در سوریه می‌پردازد. یافته‌ها و نتایج پژوهش نشان‌دهنده‌ی این است که دی‌دی‌آر در جوامع پسامنازعه شرط زمینه‌ساز بازیابی آرامش، تسهیل‌کننده و زمینه‌ساز ایجاد، حفظ و گسترش امنیت است که اصلاح بخش امنیت منوط به آن است، تا جایی که اجرای مناسب برنامه‌ی دی‌دی‌آر بازگشت اعتماد مردمی، بهبود روابط حاکمیت- مردم، توسعه و پیشرفت را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the Disarmament, Demobilization, and Reintegration game (DDR) in reshaping post-conflict Syrian security

نویسندگان [English]

  • عباس Chegini 1
  • ُSeyd Javad Amini 2
1 ResearcherHead of Linguistics and Knowledge Management Center, Faculty of International Studies, Imam Hussein University
2 Associate Professor, National Defense University
چکیده [English]

The reform of the security sector in post-conflict Syria is the introduction, basis and method of creating security and the basis of the development of that country. The reform of the governing institutions, the security sector and the restoration of security will bring citizens' trust and confidence in the government. The process of disarmament, demobilization, and demobilization is the basis for the reform of the Syrian security sector involved in the crisis and facilitates the transition from authoritarianism to democracy, war to peace, authoritarianism to democracy. Syria's lack of success in DDR and post-conflict security management reduces the possibility of success in reforming and restoring security in the society. The current study, which is the result of the researcher's activity, seeks to explain the place of the DDR program in reforming the security sector of post-conflict Syria with a practical-developmental goal and keeping Syria in the geographies of the axis of resistance. The current research method is descriptive-analytical, which while describing the stages of DDR in different societies involved in the conflict with disarmament, disbanding of illegal armed groups and their fragmentation, examines the process of reforming the security sector and improving security in Syria. The findings and results of the research show that DDR in post-conflict societies is a prerequisite for the restoration of peace, a facilitator and a foundation for maintaining and expanding security, and the reform of the security sector, depending on the proper implementation of the DDR program, will lead to the improvement of government-people relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Disarmament"
  • " demobilization"
  • "Reintegration
  • "
  • " Security Sector Reform"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 اسفند 1402