تبیین تله امنیتی سازی در راهبرد کلان آمریکا؛ مطالعه موردی برنامه هسته ای ایران و جنگ اوکراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

یکی از مهم ترین تهدیدات و چالشهای آمریکا از بدو شکل گیری نظام بین الملل پس از جنگ سرد که دولتمردان آن کشور را از ضرورت تدوین یک استراتژی کلان آگاه ساخت، چگونگی مواجهه با بازیگران مخالف هژمونی خود در جامعۀ جهانی است. در این میان، مقابله با ایران و روسیه بعنوان مخالفان نظم موجود جهانی، مورد توجه سازمانهای اطلاعاتی - امنیتی و کارگزاران سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. در همین راستا هدف این پژوهش تبیین تله امنیتی سازی آمریکا برای مقابله با مخالفان هژمونی آن کشور می باشد. سوال اصلی پژوهش از این قرار است که: چگونه در راهبرد کلان آمریکا امنیتی سازی کشورهای هدف عملیاتی می شود؟ فرضیه پژوهش اینگونه تدوین یافته که «آمریکا از طریق درگیر کردن کشورهای هدف در بحران های ساختگی بدنبال امنیتی سازی و در نتیجه مهار کشورهایی است که قصد به چالش کشیدن هژمونی آن را دارند». چارچوب نظری پژوهش بهره گیری از مفهوم و مولفه های امنیتی سازی در مکتب کپنهاگ است. روش پژوهش در این نوشتار کیفی است؛ بدین صورت که با استفاده از تحلیل رویدادها به مطالعه برنامه هسته ای ایران و بحران اوکراین پرداخته شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که بر اساس راهبرد امنیتی سازی، آمریکا به دنبال ایجاد بحران های امنیتی در محیط درونی و پیرامونی کشورهای هدف است. در واقع، در این راهبرد آمریکا درصدد بر ساختن بحران های امنیتی از مسائل سیاسی است و بدین منظور بدنبال بسط و گسترش دامنه بحران ها و گره زدن آنها با امنیت جهانی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Securitization Trap; the Grand Strategy of America in Facing Iran and Russia; )Looking at Iran's Nuclear Program and Ukraine War(

نویسنده [English]

  • Farshad Roomi
Assistant Professor of International Relation, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz. Iran
چکیده [English]

The most important feature of the new order is American unilateralism and the centrality of the West in international politics. Since the formation of the new order, one of the most important threats and challenges for the American rulers, it was how to face their opponents in the world system level. In the meantime, the attention of intelligence-security organizations and agents of American foreign policy was directed to confronting Iran and Russia as opponents of the existing order. In this regard, the purpose of the article is to explain the grand strategy of the United States to confront and contain Russia and Iran. The main research question is: How is the securitization of the hegemon's enemy countries accomplished in the US macro strategy? The hypothesis of the research is formulated as follows: “By involving the target countries in fictitious crises, America is seeking securitization and thus restraining the countries that intend to challenge its hegemony.” The theoretical framework of the research is the theory of securitization in the Copenhagen school and the research method is qualitative.
The findings of this research indicate that, based on the securitization strategy, the United States seeks to create security crises in the internal and peripheral environment of the target countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States
  • Securitization trap
  • Iran
  • Russia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1403