راهبرد نظامی- امنیتی امریکا در غرب اسیا در هزاره ی جدید و معمای امنیتی ایران برای مقابله با ان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی

2 استاد دانشگاه

چکیده

یکی از مهمترین موضوعاتی که از منظر مطالعات استراتژیک توجه قاطبه ی تحلیل گران سیستم بین الملل را معطوف به خود نموده، این مسئله است که ایا واقعا ایالات متحده امریکا مخصوصا در دهه ی اخیر از یک بین الملل گرایی فعال لیبرال ، با این ذهنیت که قرار است کاراکتر هژمون را در نظام بین الملل ایفا کند وداع نموده و به سمت رهیافتی دیگر حرکت ( میل نموده) است . بنظر می رسد امریکا در دهه ی سوم قرن بیست و یکم و حتی در دهه های اینده نیز ، نگاه کلاسیک و اجرای قدرت سخت برای تامین منافع خود در حوزه راهبردی غرب اسیا را تا حد زیادی کنار گذاشته و سعی می کند که نیابتی (موازنه سازی)و از طریق بازیگران همسو و متحد برای پیشبرد اهداف و راهبرد خود استفاده نماید. پژوهش فوق از نوع بنیادی و با روش کیفی- تفسیری و رویکرد توصیفی- تحلیلی و از طریق داده های موجود ( کتابخانه ای)،راهبرد نظامی امریکا در غرب اسیا و پیامدهایی که این راهبرد برای ایران بعنوان قدرت منطقه ای و یک بازیگر غیر متوازن و بقول امریکایی ها(دولت یاغی ) دارد را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است . امریکا با تغییر و فرم زمین بازی (ورود به شرق اسیا، اسیا – پاسیفیک) و از طریق بازی نیابتی و سیاست مهار- موازنه در غرب اسیا در صدد تعریف یک نوع استراتژی جدید (انزواگرایی مدرن) در منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

America's military-security strategy in West Asia in the new millennium And Iran's security Dilemma to deal with it

نویسندگان [English]

  • mohsen jamshidi 1
  • sara fallahi 2
  • shahram fattahi 2
1 phd
2 ostad uneversity
چکیده [English]

One of the most Important issues that has attracted the attention of international system analysts from the perspective of strategic studies,This is the question of whether the United States of America, especially in the last decade, is an active liberal internationalist.He has said goodbye to the mentality that he is supposed to play the role of a hegemon in the international system and has moved towards another approach.It seems that in the third decade of the 21st century and even in the decades to come, the United States has abandoned the classic view and the implementation of hard power to secure its interests in the strategic area of West Asia to a large extent and is trying to use a proxy (balancing) ) and use it through aligned and united actors to advance their goals and strategy.The above research is of a fundamental type and with a qualitative-interpretive method and a descriptive-analytical approach and through the available data (library), the US military strategy in West Asia and the consequences that this strategy has for Iran as a regional power and an unbalanced actor. According to the Americans, it has been analyzed and investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • West Asi
  • policy of containment and balance
  • modern isolationism
  • sphere of influence
  • security Dilemma