بررسی ابعاد حضور راهبردی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و نقش آن در جنگ دوم قره باغ(2020م) از منظر امنیت ملی و منطقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

با توجه به اهمیت منطقه قفقاز و همسایگی بلا فصل آن با جمهوری اسلامی ایران، شناخت مسائل و چالش های این منطقه و همچنین سیاست ها و رویکردهای بازیگران مختلف و تاثیرگذار در منطقه، گام مهمی برای شناسایی و درک صحیح منطقه است. این منطقه به عرصه رقابت بین قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده است. برخی از بازیگران فرامنطقه ای به دنبال نفوذ در فضای امنیتی ایران هستند. هدف مقاله بررسی ابعاد حضور راهبردی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و نقش آن در جنگ دوم قره باغ(2020م) از منظر امنیت ملی و منطقه ای است. نوشتارحاضر با استفاده از نظریه نو واقعگرایی به عنوان چارچوب نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال اساسی است که حضور راهبردی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و نقش آفرینی آن در جنگ دوم قره باغ(2020م) چه تاثیری بر امنیت ملی و منطقه ای ایران دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که گسترش نفوذ رژیم صهیونیستی درآذربایجان، چالش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی زیادی را برای جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از جنگ دوم قره باغ(2020م) ایجاد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the dimensions of the strategic presence of the Zionist regime in the Republic of Azerbaijan and its role in the Second Karabakh War (2020 AD) from the perspective of national and regional security

چکیده [English]

Considering the importance of the Caucasus region and its eternal neighborhood with the Islamic Republic of Iran, knowing the issues and challenges of this region, as well as the policies and approaches of different and influential players in the region, is an important step to identify and understand the region correctly. This region has become the arena of competition between regional and extra-regional powers. Some extra-regional actors are seeking to penetrate Iran's security space. The purpose of the article is to examine the dimensions of the strategic presence of the Zionist regime in the Republic of Azerbaijan and its role in the Second Karabakh War (2020 AD) from the perspective of national and regional security. Using the theory of neo-realism as a theoretical framework and a descriptive analytical research method, this article aims to answer the basic question that the strategic presence of the Zionist regime in the Republic of Azerbaijan and its role in the Second Karabakh War (2020 AD) has an effect on national security and Does Iran have a region? The findings of the research indicate that the expansion of the influence of the Zionist regime in Azerbaijan creates many political, security and economic challenges for the Islamic Republic of Iran, especially after the Second Karabakh War (2020 AD).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Republic of Azerbaijan
  • Zionist regime
  • Second Karabakh War (2020 AD)
  • Caucasus region