جمهوری اسلامی ایران و امنیت منطقه ای اوراسیای مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه فرهنگیان

3 گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

منطقه اوراسیایی پس از سه دهه هنوز هم با مسائل و مشکلات زیادی در حوزه توسعه و امنیت روبه روست و با وجود امکان های زیادی که برای همکاری و همگرایی وجود دارد اما همچنان منطقه ای متعارض و گسسته به نظر می رسد و حلقه های مفقوده مهمی برای ورود به دوره ای از ثبات، رونق و پیشرفت وجود دارد. پرسش اصلی در این مقاله آن است که سیاست منطقه ای ایران پس از عضویت در سازمان همکاری شانگهای چه پیامدهایی برای امنیت و ثبات در منطقه اوراسیایی دارد؟ فرضیه ای که مطرح می شود آنست که با توجه به تحول رویکرد روسیه در چارچوب طرح اوراسیای بزرگتر، نقش جدید چین در ابتکار کمربند-راه، گسترش سازمان همکاری شانگهای و عضویت ایران، امکان های بیشتری برای همکاری در زمینه تجارت، حمل و نقل، انتقال انرژی فراهم شده که می تواند در توسعه اقتصادی منطقه اثر جدی داشته باشد و امنیت منطقه ای را به طور جدی تری فراهم نماید. نگارندگان کوشش کرده اند تا از چارچوب نظری « پیوند توسعه و امنیت» در مطالعات جدید امنیت ملی برای بررسی استدلال های فرضیه خود بهره گیرند. برای بررسی فرضیه از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد، متون، گزارشات و خبرهای مربوط به حوزه اوراسیایی بهره گرفته ایم و یافته های این پژوهش نشان می دهند که ایران برای دهه سوم سده بیست و یکم وارد مجموعه ای از همکاری های اوراسیایی می شود که امکان های مهمی برای نهادگرایی، همگرایی، توسعه و امنیت منطقه ای ایجاد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Republic of Iran and Regional security of Central Eurasia

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karami 1
  • Soleyman Mohebbi 2
  • Alireza Karimian 3
1 Department of Russia and Eurasian Studies Faculty of World Studies University of Tehran
2 Department of Political Science
3 Department of Political Science
چکیده [English]

After three decades, the Eurasian region is still facing many issues and problems in the field of development and security, and despite the many possibilities for cooperation and convergence, it still appears to be a conflicted and fragmented region, with important missing linkage that is to enter a period of stability, prosperity and progress. The main question in this article is what are the consequences of Iran's regional policy after the membership in the Shanghai Cooperation Organization for security and stability in the Eurasian region? The hypothesis is that according to the evolution of Russia's approach in the framework of the Greater Eurasia project, China's new role in the Belt and Road Initiative, Expansion of the Shanghai Cooperation Organization and Iran's membership, ore opportunities have been provided for Iran's cooperation in the field of trade, transportation and energy transfer, which can have a serious effect on the economic development of the region and strengthen regional security more seriously. The authors have tried to use the theoretical framework of "development and security link" in the new studies of national security to examine the arguments of their hypothesis. To examine the hypothesis, we have used the method of qualitative content analysis of documents, texts, reports and news related to the Eurasian area. The findings of this research show that Iran enters a series of Eurasian cooperation for the third decade of the 21st century, which creates important possibilities for institutionalism, convergence, development and regional security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Eurasia
  • Russia
  • Development
  • Regional Security