چگونگی معنایابی اقدام مسلحانه در نزد گروه‏های نوبنیادگرای اسلامی علیه غرب‎‏ٌ مهاجم

نویسندگان

چکیده

این مقاله در صدد فهم و پاسخ به دو سؤال می‏باشد؛ چرا رویکرد از دیدگاه این مقاله نوبنیادگرایان[1] با غرب خصمانه و مبتنی بر حمله بوده و چرا برخلاف اسلام‏گرایان کلاسیک از شیوه‏های تروریستی جامعه‏محور در مبارزه با غرب بهره می‏گیرند. سازماندهی این مقاله برای پاسخ به دو سؤال فوق در سه بخش است. در بخش اول براساس تعریفی که از گروه‏های رادیکال از وضعیت خود دارند، «قالب‏بندی دیگری» (غرب)، در نزد آنها چگونه است و چه درکی از آن دارند. در بخش دوم، به شیوه‏های تعامل با غرب بر اساس درک و دریافت خود می‏پردازد و در بخش سوم که نتیجه‏گیری است به جمع‏بندی و دلالت‏های سیاست‏گذارانه به‏عنوان بهر‏ه‏ی پژوهش پرداخته می‏شود. یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد که غرب و در رأس آن آمریکا در نزد گروه‏های اسلام‏گرای رادیکال در قالب «دشمن صلیبی و اشغالگر سرزمین‏های اسلامی و حامی صهیونیست» تصور می‏شود. این تصور موجد، رابطه‏ی خصمانه‏ی اسلام‏گرایان رادیکال که با غرب ایجاد شده، با توجه به برداشت نص‏گرایانه‏ی آنها از مفهوم جهاد و ضرورت آن در شرایط اشغال سرزمین‏های اسلامی و بر اساس استدلال «مقابله به مثل توازن فی‏الرعب» در مقابل«اشغال‏گر» شیوه‏های نظامی را انتخاب می‏گردد. از نظر دلالت سیاستگذارانه این یافته‏ها نشان می‏دهد تا زمانی که آمریکا در سرزمین‏های اسلامی است و رژیم صهیونیستی با مدد کمک‏های نظامی و مالی آمریکا در فلسطین به اشغالگری می‏پردازد، باید شاهد تداوم خشونت‏های نظامی گروه‏های اسلام‏گرا بود. روش پژوهش این مقاله، تحلیل محتوایی نامه‏ها، بیانیه‏ها و دستورالعمل‏های دست اول رهبران القاعده به‏عنوان برجسته‏ترین و منسجم‏ترین گروه رادیکال اسلامی است. در این مقاله سعی می‏شود تا چگونگی توجیه اقدامات تروریستی و نوع جامعه‏ستیزانه‏ی آن از سوی نخبگان مذهبی گرو‏ه‏های نوبنیادگرا مورد بررسی قرار گیرد. 3- نوبنیادگرایی اسلامی (اسلام‏گرایان رادیکال) در این مقاله، جنبش‏های نوین اجتماعی هستند که مدرنیسم فنی فرهنگ‏زدایی شده را با گرایشات سنتی ترکیب می‏کنند تا با اسلام سنتی و فرهنگ مدرن غربی و جهانی شدن هر مخالفت نمایند و دارای ویژگی‏هایی چون جهاد‏گرایی، تکفیر‏گرایی، فراملی بودن، ضد یهودی بودن تا ضد صهیونیسم بودن و نص‏گرا بودن هستند. برای اطلاعات بیشتر به کتاب «اسلام جهانی شده» نوشته الیور روآ مراجعه شود.

کلیدواژه‌ها