سیاست نظامی تروریسم: دفاع راهبردی، حمله تاکتیکی

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله‏ی حاضر، بررسی و تبیین رویکرد نظامی و مبارزاتی تروریسم در دو سطح راهبردی و تاکتیکی می‏باشد. فرضیه‏ی اصلی این است که مبارزات تروریستی (دشمن بدون مرز)، معطوف به «دفاع راهبردی» و «حمله‏ی تاکتیکی» می‏باشد. استدلال می‏شود که متخاصمان بسیار ضعیفی چون پارتیزان‏ها و تروریست‏ها آن‏قدر ضعیف‏اند که نمی‏توانند اهداف راهبردی را تأمین نموده و به پیروزی قاطع در جنگ دست یابند. بنابراین، آنها باید دفاع راهبردی را اتخاذ کنند؛ یعنی با این هدف راهبردی که از نابودی قطعی و کاملشان توسط دشمن جلوگیری نمایند. در عین حال آنها قادر به انجام حملات تاکتیکی هستند، به عبارت دقیق‏تر از طریق کسب پیروزی‏های نظامی تاکتیکی درصدد افزایش هزینه‏ی تلاش دشمن و در نهایت از پای درآوردن نیروی اخلاقی (اراده‏ی جنگیدن) و نیروی فیزیکی (تسلیحات) دشمن خود می‏باشند، تا بلکه سرانجام به قوای کافی (یعنی دستیابی به تسلیحات نامتعارف راهبردی کشتار جمعی و هسته‏ای) برای انجام یک حمله راهبردی دست یابند. بنابراین، این‏که مبازرات تروریستی چگونه منجر به کسب پیروزی‏های نظامی تاکتیکی می‏شود؟ و گروه‏های تروریستی چگونه از نابودی قطعی و کاملشان جلوگیری به عمل می‏آورند؟ از زمره‏ی سؤالات مورد توجه این مقاله می‏باشد. در ضمن روش تحقیق، توصیفی- تبیینی با استفاده ترکیبی حوزه‏ها و مفاهیم مطالعات راهبردی و دفاعی و هم‏چنین استفاده از منابع روزآمد و معتبر در دو فضای کتابخانه‏ای و دیجیتالی می‏باشد.

کلیدواژه‌ها