بررسی احتمال آسیب‏ پذیری رسانه ملی در مقابل تروریسم سایبری

نویسندگان

چکیده

سایبر تروریسم به حمله‏های اطلاعاتی اطلاق می‏گردد که به طور خاص شبکه‏های اطلاعاتی سازما‏ن‏های دولتی و یا رسانه‏ها را مورد حمله قرار می‏دهد و هدف‏های اصلی آن شامل جاسوسی، ایجاد آسیب‏های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و یا حتی فیزیکی (ویروس stuxnet) می‏باشد. بر اساس تعریف ارائه شده می‏توان گفت که سایبر تروریسم و مقابله با آن از لحاظ امنیتی بسیار مهم بوده و مورد توجه سازمان‏های اطلاعاتی کشورهای مختلف دنیا می‏باشد. یکی از نقاط آسیب‏پذیر در مقابل این پدیده رسانه‏ها می‏باشند. رسانه‏ها نقش آگاهی‏دهنده و یا هشداردهنده در مواقع بحرانی را دارند و یا این‏که حتی در مواقع غیربحرانی دارای مسئولیت سنگینی در زمینه‏ی تطابق محتوی و مفهوم برنامه‏ها با دیدگاه‏های ایدئولوژیک مخاطبان هستند؛ بنابراین، کنترل بر فرستنده‏های رسانه‏ای یا سیستم‏های اتوماسیون داخلی آنها (به‏عنوان مثال، سیستم اتوماتیک رایانه‏ای برای تنظیم و پخش برنامه‏ها از رادیو و تلویزیون) می‏تواند عواقب خطرناکی را در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و امنیتی در پی داشته باشد. این پژوهش نشان می‏دهد که در صورت عدم توجه به استفاده از شبکه‏های امن برای کنتزل فرستنده‏ها در آینده، شبکه‏ی کنترل فرستنده‏های زمینی صدا و سیما پاشنه‏ی آشیل این رسانه در مقابل سایبر تروریسم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها