سیاست دموکراسی‏سازی در کابینه‏های بعد از جنگ سرد امریکا (کلینتون، بوش و اوباما)

نویسندگان

چکیده

دموکراسی‏سازی، به بخش خاصی از سیاست‏های لیبرالی امریکا به‏ویژه در سال‏های بعد از جنگ سرد اشاره دارد. در این نوشتار مهم‏ترین وجوه مشترک سه دولت بعد از جنگ سرد امریکا؛ یعنی کلینتون، بوش و اوباما در حوزه‏ی دموکراسی‏سازی مورد بررسی قرار گرفته و تأکید می‏شود که این نوع جهت‏گیری نرم‏افزاری، به‏تدریج از پیوند عمیق‏تری با ملاحظه‏های امنیتی این دولت برخوردار شده و رهبران این دولت کوشیده‏اند در سایه‏ی پیشبرد رویکرد یاد شده، زمینه‏ی تحقق دغدغه‏های امنیتی موردنظر را به‏ویژه در ارتباط با مناطق اسلامی و خاورمیانه فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها