تجاوز نظامی و مذاکره؛ دو رویه‏ی راهبرد عراق علیه جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

در این مقاله، راهبرد رژیم بعث عراق در هم‏زمانی تجاوز نظامی به میهن اسلامی ایران و درخواست آتش‏بس و مذاکره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق نویسنده به دنبال بررسی اهداف راهبردی تجاوز نظامی رژیم بعثی است. نویسنده معتقد است که عراق در ورای ادامه‏ی تجاوز، به دنبال تحمیل مذاکره بر علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. اما اتخاذ تصمیمات حکیمانه و راهبردی از سوی امام خمینی (ره)، یعنی راهبرد دفاع به‏جای مذاکره، زمینه‏ی شکست و ناکامی راهبردهای نظامی عراق را فراهم نموده است.

کلیدواژه‌ها