رویکرد همگرایی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با کشورهای آسیای مرکزی (مطالعه موردی همگرایی امنیتی ـ فرهنگی ایران و تاجیکستان)

نویسنده

چکیده

با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی دگرگونی‌های مهمی در ساختار نظام بین‌الملل به‌وجود آمد که از مهم‌ترین آن‌ها تغییر نظام دو قطبی و تلاش آمریکا برای ایجاد نظام تک‌قطبی بود. در موقعیت جدید، همگرایی منطقه‌ای به‌عنوان یکی از بهترین راه‌کارها برای مقابله با استقرار نظام تک‌قطبی مورد توجه قرار گرفت. در این میان منطقه‌ی آسیای میانه از مهم‌ترین مناطقی بود که مورد توجه کشورها به‌ویژه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفت. کشف ذخایر عظیم نفت و گاز در دریای خزر نیز بر اهمیت این منطقه افزود. رقابت قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا، چین و روسیه و قدرت‌های منطقه‌ای تأثیرگذار مانند ج.ا.ا و ترکیه این منطقه را به میدان بزرگ رقابت‌های اقتصادی ـ امنیتی و فرهنگی با رویکرد همگرایی با کشورهای منطقه تبدیل نموده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به تلاش‌های صورت پذیرفته در این راستا، همگرایی امنیتی ـ فرهنگی ج.ا.ا و تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها