ارزیابی ابعاد گوناگون دکترین‌های امنیتی ـ دفاعی روسیه

نویسنده

چکیده

پس از فروپاشی شوروی سابق، روس‌ها در زمره اولین قدم‌ها، نگارش یک راهبرد همه‌جانبه و فراگیر را در دستور کار قرار دادند تا به کمک آن تکلیف کلیه عناصر ساختار قدرت کشور از جمله عناصر نظامی، سیاسی، اقتصادی، قانون‌گذاری، اطلاعاتی و غیره مشخص شود. در 17 دسامبر 1997، اولین سند «دکترین امنیت ملی» روسیه با امضای رئیس‌جمهور وقت، بوریس‌یلتسین، تصویب شد. از درون این سند اصلی چندین سند راهبردی و دکترین کوچک و بزرگ که تعیین‌کننده وظایف، اهداف و ساختار سازمان‌های مختلف است به دست آمد که سند «مفهوم سیاست خارجی» و «دکترین نظامی» روسیه دو نمونه از مهم‌ترین آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها