فناوری‌های اطلاعاتی؛ مبنایی برای توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی

نویسندگان

چکیده

در دنیای امروزی، همانطور که حجم اطلاعات چندین برابر می‌شود به همان میزان نیز اطلاعات کهنه و بی مصرف می‌شود؛ دانسته‌های علمی مدام در حال اصلاح، آزمون و بازنگری است. در این بستر، نیروهای نظامی قادر به مقابله به مثل و بقاء نخواهند بود اگر تنها از یک روش فکری سود بجویند، بنابراین شرایط ایجاب می­کند متناوبا خود را با شرایط فکری رقیب تطبیق داده، افکار راهبردی خود را ارتقا دهند، از فن­آوریهای روز بهره مناسبتری ببرند و از مزایای فن آوری‌های آینده نزدیک نیز بهره جوید. فناوری اطلاعات در چند دهه گذشته زندگی بشر را به صورت مستمر دستخوش تغییرات بسیار زیادی ساخته است که این روند همچنان با سرعت فزاینده ای ادامه دارد. همواره تصمیم گیران در لایه‌های بالای مدیریتی، به دنبال رصد آینده فناوری اطلاعات به منظور سیاست گذاری‌های کلان و تدارک نیازمندی‌های لازم برای مواجهه با آینده بوده اند. به واقع این مقاله پاسخی به این نیاز می‌باشد که در آن سعی شده است تا از طریق بررسی الگوی رشد و مطالعه روند آتی فناوری اطلاعات در دو حوزه فناوری اطلاعات نظامی و غیر نظامی، آینده فناوری اطلاعات پایش و معرفی گردد. در همین خصوص، بر اساس مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته، نحوه تأثیر گذاری فناوری اطلاعات بر عملکردهای مختلف همچنین الگوی توسعه زیر ساختارهای آن شناسایی شده و از این منظر  روند کلان توسعه فناوری اطلاعات در حوزه دفاعی و امنیتی استخراج و رصد شده است.

کلیدواژه‌ها