انقلاب فناوری و تأثیر آن بر سیاست بین‌الملل

نویسندگان

چکیده

امروزه با تغییرات ژرفی که در جهان سیاست رخ نموده، همگان به دنبال یافتن پاسخی هستند که چه عواملی باعث شده چنین تغییراتی دامن‌گیر سیاست جهان شود. بدون شک یکی از این عوامل ظهور فناوری‌های نوین یا به عبارتی انقلاب در فناوری است. به خصوص در دنیای کنونی فناوری نوین با ایجاد انقلابی در مقوله اطلاعات و به تبع آن ارتباطات باعث شده که بسیاری از معادلات سیاسی گذشته در هم ریخته شود، به گونه‌ای که برخی از اصطلاحات و مفاهیم در علم سیاست نیاز به بازتعریفی دوباره پیدا کرده‌اند. به واسطه همین انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی، افراد نسبت به قبل توانایی تحلیلی و مهارتی بیشتری یافته‌اند به گونه‌ای که قادر گشته‌اند به صورت مستقیم در سرنوشت سیاسی خود و در برخی موارد نیز در سرنوشت دیگران تأثیرگذار باشند. از این جهت فاصله‌های زمانی و مکانی با سرعت فوق‌العاده‌ای در حال رنگ باختن هستند، وابستگی متقابل میان واحدها شدت یافته است، شیوه زندگی انسان‌ها تغییر پیدا نموده، و فرایند «جهانی شدن» در حال گسترش می‌باشد و در این گیروداد سیاست جهان در میانه‌ای از ثبات و تغییر در حال جان دادن است.

کلیدواژه‌ها