تعیین نوع دانش ومهارت‌های مدیریتی موردنیازمدیران فرهنگی بسیج دانشجویی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله بررسی نوع دانش و مهارت­های مدیریتی مورد نیاز مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی است. در این پژوهش با استفاده از مدل کوئین[1] و همکاران، وظایف، نقش‌ها و مهارت­های مدیریتی با رویکرد روابط انسانی مشخص شده است. سپس دانش و مهارت مدیریتی مورد نیاز مدیران فرهنگی با توجه به مدل مذکور و ویژگی­های بسیج دانشجویی و مباحث فرهنگ و رهبری به عنوان موضوع مدیریت فرهنگی به دست آمده است. در پژوهش حاضر که پژوهش کاربردی است از روش‌های توصیفی و پیمایشی استفاده شده است. از مدیران و مسئولین فرهنگی با تحصیلات کارشناسی‌ارشد و بالاتر که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی در مجموعه بسیج دانشجویی داشته­اند به عنوان جامعه آماری استفاده شد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که رویکرد روابط انسانی، رویکرد کارآمد در تعیین دانش مهارت مورد نیاز مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­­دهد که اصلی­ترین مهارت­های مورد نیاز مدیران فرهنگی مهارت­های انسانی است. مهارت­های ادراکی (مفهومی) در درجه دوم اهمیت و مهارت­های فنی در جایگاه پایین­تر قرار دارند. دانشی و مهارت­های انسانی مدیریتی مورد نیاز مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی با شاخص­های (ارتباط مؤثر ـ تصمیم­گیری مشارکتی ـ مخاطب­شناسی ـ گروه­سازی و مدیریت گروه ـ تشخیص و حل مسأله ـ مدیریت تغییر ـ حل تضاد و تصمیم­گیری) به ترتیب اهمیت مورد تأکید قرار گرفت

کلیدواژه‌ها