راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید نظامی آمریکا

نویسنده

چکیده

هر نوع وضعیت دفاعی مطمئن با هزینه‌ای قابل قبول، از ضروریات هر کشور مستقلی است که به آزادی عمل امید بسته باشد. هیچ برنامه‏ی ملی، خارجی و داخلی، در جهان سراسر رقیب امروز، بدون برخورداری از یک سپر دفاعی معتبر برای مدت طولانی پایدار نخواهد بود. اتخاد تدابیر دفاعی ملی به نوبه خود وابسته به یک راهبرد دفاعی مناسب است که تدوین آن به منظور تعیین اهداف مورد نظر در برنامه‌های آینده کشورها و راه‌های تأمین آن به‏منظور خنثی‌سازی یا کاهش تهدیدات و یا چگونگی مقابله با آن تهدیدات در برابر دشمنان در رأس اولویت برنامه‌های مهم و راهبردی دولت قرار دارد. زیرا در جهان امروز که آمریکا با اقتصاد برتر و قدرت نظامی فوق‌العاده پیشرفته درصدر آن قرار دارد، هیچ‌گونه حد و مرزی را برای اهداف نظم نوین جهانی و نظام تک‌قطبی خود متصور نیست، امنیت ملی و منافع ملی کشورهایی که مخالف این روند هستند، بالاخص ایران پیوسته در حال تهدید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها