تتبعی در راهبرد نظامی عراق در جنگ علیه ایران1367-1359

نویسنده

چکیده

جنگ هشت ساله‏ی ایران و عراق، به عنوان یکی از طولانی‏ترین جنگ‏های معاصر جهان، از لایه‏ها، عوامل و متغیرهای بی‏شماری تشکیل شده است که شناخت همه‏جانبه و دقیق آنها، مستلزم گذشت زمان و دسترسی محققان به اسناد و مدارک طبقه‏بندی شده طرفین درگیر جنگ و نیز سایر کشورها و سازمان‏های منطقه‏ای و بین‏المللی دخیل در آن می‏باشد. با وجود تلاش‏هایی که طی سالیان گذشته از سوی محققان و مراکز تحقیقاتی صورت گرفته است، متاسفانه برخی از ابعاد جنگ وجود دارد که به دلایل مختلف کمتر مورد توجه واقع شده‏اند. راهبرد نظامی عراق در طی جنگ با ایران و تحولات ایجاد‏ شده در آن، یکی از این موضوعات می‏باشد. پس از گذشت 18 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری عراق، تصمیم خویش نسبت به رژیم نوپای جمهوری اسلامی ایران را عملی ساخته و با اتخاذ یک راهبرد نظامی تهاجمی و برق‏آسا، جنگی گسترده علیه ایران را در 31 شهریور 1359 آغاز کرد. ناکامی ارتش عراق در دستیابی به اهداف اولیه‏ی خود، منجر به تحولاتی در راهبرد نظامی عراق شد که مقاله‏ی حاضر به چرایی، چگونگی و پیامدهای تغییرات مذکور پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی – تبیینی بوده و از طریق بررسی روندها و با تکیه بر مواضع اعلامی رهبری عراق و هم‏یچنین عملکرد هشت ساله‏ی ارتش عراق، یافته‏های مقاله حاکی از آن است که راهبرد نظامی ارتش عراق در مقاطع مختلف جنگ تابعی از تحولات جبهه‏های جنگ، شرایط نظام بین‏المللی و چگونگی تعامل بین نظامیان و سیاسیون عراقی بوده است.

کلیدواژه‌ها