جنگ نرم و روش‏های مقابله با آن از دیدگاه قرآن

نویسنده

چکیده

حمله به معنویات و لایه‏های فرهنگی و فکری انسان برای ایجاد تغییر در رفتار و کنش‏های او به تقابل انسان با دشمن دیرینه‏اش شیطان بر می‏گردد گرچه؛ جنگ نرم به شکل کلاسیک و علمی آن در جهان غرب مصطلح شده و نضج یافته است. وقتی به اهداف و شیوه‏های ناتو فرهنگی نگاه دقیق و علمی می‏کنیم، به این حقیقت پی می‏بریم که در این میدان به دنبال تخریب لایه‏های فرهنگی و باورهای دینی و آموزه‏های انسانی و الهی هستند و این کاری است که از نگاه قرآن سابقه طولانی داشته و به خلقت انسان و جایگاه خلیفه‏الهی او بر می‏گردد و ابلیس اولین منادی تخریب آموزه‏های دینی و باورهای الهی بوده است که از همان آغازین خلقت و جانشینی حضرت آدم (ع) جنگ نرم را بر علیه او شعله‏ور کرده است. او توانست با این تاکتیک حضرت آدم (ع) را وادار به خوردن درخت ممنوعه‏ای کند که بر خلاف دستور سریع الهی بود. و کار غرب امروزه که درشکل جنگ نرم سازماندهی کرده‏اند تا جنگ نرم بر علیه آموزه‏های دینی و انسانی به راه بیاندازند، چیزی جز تخریب باورهای دینی و انسانی نیست که به تأسی از شیطان و ابلیس می‏باشد. در این پیکار نفوذ شیطان تنها بر پیروان و تابعان او مجاز شناخته شده و از نفوذ در حریم بندگان مخلص خدا منع شده است و توان انحراف آنها را ندارد.از این رو تمسک به اوصاف و ویژگی‏های که انسان را به مقام بندگی سوق داده و او را هر چه بیشتر به حریم بندگان مخلص نزدیک می‏سازد راه هایی است که امروزه و هر زمان دیگر از نظر قرآن می‏تواند انسان‏ها را از دامنه‏ی نفوذ جنگ نرم و وساویس شیاطین انسی خارج سازد، در این مقاله سعی کرده‏ایم این پدیده به صورت ریشه‏ای مورد بازکاوی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها