مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشجوی دکترای جغرافیای نظامی دانشگاه جامع اماحسین (ع)

چکیده

تاریخ حیات بشر همواره با حوادث و اتفاقاتی همراه بوده است. برخی از آنها ریشه در بُعد معنوی و الهی انسان دارد و برخی از این حوادث از قبیل جنگ، خونریزی، توسعه‎طلبی ارضی، تجاوزگری و ... نشأت گرفته از بُعد مادیگری انسان برای رسیدن به برتری و قدرت برتر است. انسان برای رسیدن به قدرت، از ابزارها و روش‌های مختلف بهره برده است که یکی از بارزترین آنها، استفاده از ابزار زور و قهری یا راهبرد نظامی است که خود برگرفته و یا همراه با اندیشه‎هایی است که عموماً از آنها الگو می‎گیرند. از جمله‎ی این اندیشه‎ها، رئالیسم یا واقع‎گرایی می‎باشد که در این تحقیق سعی شده است نقش این مکتب در راهبردهای نظامی با پاسخ دادن به این سؤال که «مکتب رئالیسم چه تأثیری بر راهبرد نظامی دنیا دارد؟» مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. روش بررسی در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع مکتوب موجود، ضمن اشاره به روند شکل‎گیری این مکتب، تأثیرات آن در راهبردهای نظامی دنیا به‎عنوان هدف اصلی تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‎های تحقیق نشان می دهد که دولت مردان آمریکا به‎خصوص بوش پدر و پسر و اوباما هر کدام به نوعی از این مکتب در راهبردهای نظامی برای رسیدن به اهداف شوم خود استفاده نموده‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی

نویسندگان [English]

  • smael glamhoseni 1
  • reza khojeh 2
1 استادیار دانشگاه امام حسین(ع)
2 دانشجوی دکترای جغرافیای نظامی دانشگاه جامع اماحسین (ع)